Technológie budúcnosti SMART FACTORY a INDUSTRY 4.0

07.11.2016

Vstúpte do novej éry – zbierajte dáta z výroby digitálne

Smerom k inteligentnému podniku sa dá vydať postupne a bez masívnych investícií. Dôležité je začať s digitalizáciou a nastaviť základné princípy, hoci aj v malom rozsahu. Takto by sa dala označiť hlavná myšlienka šiesteho ročníka medzinárodnej konferencie VÝROBNÝ MANAŽMENT 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. a 26. októbra 2016 v Hoteli Holiday Inn, v Žiline.

Organizátorom bola spoločnosť IPA Slovakia, ktorá patrí k vedúcim spoločnostiam strednej Európy v oblasti poradenstva, vzdelávania a výskumu pre priemysel. Svoju pozornosť zameriava na oblasť zvyšovania výkonnosti a podnikovej kultúry.

Prieskum spoločnosti ANASOFT

Aj v roku 2016 bola spoločnosť  ANASOFT súčasťou tohto renomovaného medzinárodného podujatia.

Ako hlavný partner na svojom stánku počas dvoch konferenčných dní predstavil najnovšie vychytávky vo svojom riešení EMANS - Manufacturing Execution System (MES).

Okrem toho, top výrobných manažérov, ktorí sa na tomto prestížnom podujatí zúčastnili, zapojil do prieskumu o stave digitalizácie výrobných podnikov. 

Výsledky prieskumu poukázali, že práve od digitalizácie, ktorá je často spájaná s termínom Industry 4.0, firmy očakávajú novú vlnu rastu efektívnosti a produktivity.

Papierovačkám vo výrobe odzvonilo

Prvým základným krokom na ceste ku SMART FACTORY je začať zbierať dáta. V prieskume sme zisťovali, aká je úroveň digitalizácie výroby a integrácie informačných systémov vo výrobných podnikoch. Podľa výsledkov prieskumu 63% firiem využíva vo výrobe softvér, ktorý dokáže zbierať údaje z výroby. Iba 33% však má svoj výrobný proces koordinovaný, pričom dôležité výrobné zariadenia sú spoločne prepojené pomocou výrobného softvéru a získané údaje z výroby sú ukladané v centrálnom elektronickom úložisku. Žiaľ, až 21% opýtaných uviedlo, že údaje z výroby vykazujú do papierových formulárov.

Prepojte vzájomne vaše výrobné zariadenia

V trende digitalizácie výroby plánuje pokračovať aj v najbližších rokoch až 71% podnikov. V horizonte troch rokov plánujú zaviesť na výrobné pracoviská informačný systém pre zabezpečenie zobrazenia pracovných postupov a chcú eliminovať papier vo výrobe pomocou automatizovaného zberu údajov z výroby. O inštalácii autonómnych robotov alebo iných výrobných zariadení (vozíky, skladové systémy a pod.) uvažuje 17% opýtaných firiem. Nasadenie informačného systému pre operatívne plánovanie a riadenie výroby, či koordináciu výrobných zariadení chce v strednodobom horizonte realizovať 24% výrobných podnikov. Uvažujú nad vytvorením ďalších cestičiek, ktorými budú prúdiť dáta zo všetkých strojov, zariadení, výrobkov, skladov a iných súčastí výrobného podniku.

Tlak na dodávateľov

S príchodom Industry 4.0 rastie aj tlak výrobných firiem na svojich dodávateľov. Zosilňuje sa vplyv globálnych dodávateľských reťazcov, skracuje sa životný cyklus výrobkov a rastie aj zložitosť výrobkov, keďže spotrebitelia požadujú individuálne vyrábané výrobky a služby.

Až 57% opýtaných firiem uviedlo, že uvažujú nad zlepšením presnej identifikácie a lokalizácie jednotlivých výrobkov a komponentov. Spracovaniu údajov z výroby a ich následnej analýze pre predpovedanie budúcich trendov sa v horizonte troch rokov chce venovať tretina respondentov. Chcú na to využiť softvér, ktorý dokáže všetky dáta nielen zhromažďovať, ale následne aj vyhodnocovať, analyzovať a vyvodzovať z nich závery a vnášať tak do zhluku dát inteligenciu a poriadok.

Vymeňte pocity a potreby za skutočnosť

Konferencia Výrobný manažment 2016 aj tento rok priniesla mnoho inšpirácií. Dvojdňová akcia opäť spojila viac ako 230 riaditeľov, výrobných riaditeľov a manažérov, ktorí sa prišli učiť a inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom.

Koncepcia tohtoročného Výrobného manažmentu sa dotkla technológií budúcnosti, podmienok naplnenia vízie Industry 4.0, či budovania SMART FACTORY. Prezentujúci predstavili riadenie výroby v japonskej výrobnej spoločnosti s maximálnym dôrazom na kvalitu a efektivitu výroby, špičkové koncepty pre zákazkové výroby, či rozvoj lean kultúry.

Spoločnosť ANASOFT na konferencii predstavila najnovšiu generáciu riešenia EMANS - Manufacturing Execution System. Účastníci konferencie si prostredníctvom logickej hry mohli na vlastnej koži vyskúšať „montážny“ postup pomocou detailného elektronického návodu jednotlivých „montážnych“ krokov. Prostredníctvom tejto hry sme im priblížili fungovanie riešenia EMANS na jednotlivých montážnych pracoviskách.

Výrobný manažment 2016 - ANASOFT  Výrobný manažment 2016 - EMANS  Výrobný manažment 2016 - EMANS

Výrobný manažment 2016 - EMANS  Výrobný manažment 2016 - EMANS  Výrobný manažment 2016 - EMANS

Výrobný manažment 2016 - EMANS  Výrobný manažment 2016 - EMANS  Výrobný manažment 2016 - EMANS

Výrobný manažment 2016 - EMANS  Výrobný manažment 2016 - EMANS  Výrobný manažment 2016 - EMANS

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o možných prínosoch riešenia EMANS pre Váš podnik, neváhajte nás kontaktovať. Využitie nášho riešenia EMANS pre naplnenie hlavnej myšlienky INDUSTRY 4.0, či iných procesov vo výrobných podnikoch Vám predstavíme priamo vo Vašom podniku.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálne dvojča: Vedúca technológia inteligentného priemyslu

Medzi technológie s čoraz narastajúcim významom v ére kyber-priemyslu a inteligentnej logistiky patrí aj technológia digitálneho dvojčaťa. Spolu s Internetom vecí (IoT), veľkými dátami (Big Data) a strojovou inteligenciou (Machine Intelligence) sa dostala do základného inventára Industry 4.0.

Anatómia inteligentného priemyslu: Digitalizácia a automatizácia

Priemyselná revolúcia je v plnom prúde. Jej hlavným spúšťačom sa tentoraz stal internet, ktorý otvoril novú dimenziu digitálnej transformácie všetkých vnútropodnikových procesov. Internet už nespája len ľudí v sociálnych sieťach, ale aj výrobné zariadenia, materiály, produkty a fyzickú realitu s virtuálnou.

Veľké dáta v inteligentnej výrobe a logistike

Digitálna transformácia otvorila široké pole možností pre nástup inteligentného priemyslu. Uprostred súčasnej digitálnej a priemyselnej revolúcie sa nachádzajú dáta, ku ktorým získali podniky bezprecedentný prístup. Možnosti a benefity aké prináša dátová analytika sú natoľko zásadné, že podniky sa začali zameriavať na implementáciu dátových riešení a revíziu biznis modelov orientovaných na dáta (Big Data).