Softvér pre riadenie kvality vo výrobe

31.05.2016

Tipy na zvýšenie produktivity vo výrobe

Vyrábať včas, správnym spôsobom a požadovanej kvalite – to sú výzvy, s ktorými sa na nás obracajú naši zákazníci. Hľadali sme, čo v súčasnej dobe, keď sú zdroje takmer identické, odlišuje úspešné firmy od tých menej úspešných. Rozdiel je v tom, ako to firmy robia, ich výrobné procesy. To je to najcennejšie know-how, „rodinné striebro“ každého výrobného podniku.

Tipy na zvýšenie produktivity vo výrobe - výrobná linka

Keď pred vyše 100 rokmi zaviedol Ford prvú pohyblivú montážnu linku, prinieslo to skrátenie výroby jedného automobilu zhruba osemnásobne – z viac ako 12 hodín na 1,5 hodiny. Zvýšená produktivita výroby zaznamenala na dlhú dobu celosvetový úspech Fordu. Základný princíp pohyblivej montážnej linky zostal dodnes prakticky nezmenený. V súčasnosti umožňuje zvyšovať produktivitu o desiatky percent nastupujúca generácia výrobných systémov – pružných, adaptabilných, automatizovaných a inteligentných. Nastal rozmach digitálnych technológií, využívania inovácií, ktoré postupne budujú SMART FACTORY. Pre radikálny rast produktivity nad úroveň konkurencie, ale v mnohých prípadoch nestačí len eliminácia rôznych typov plytvania.

Časť prvá – zaostrené na kvalitu vo výrobnom podniku

Kvalita je jednou zo základných požiadaviek na výrobu, či už ide o kvalitu vstupných komponentov, kvalitu samotného montážneho postupu alebo kvalitu konečného produktu. Každý chybný výrobok znamená dodatočné náklady na opravu alebo výrobu nového kusu. Ak je však chyba výrobku identifikovaná až u zákazníka, negatívne dopady sú oveľa väčšie a často nie len finančné.

Riadenie kvality vo výrobnom podniku - EMANS

Ak si teda manažment firmy stanoví požiadavku „Chybný výrobok nemôže opustiť závod“, výrobní a procesní inžinieri uvažujú o pojmoch ako Poka Yoke, či Jidoka. Efektívny spôsob zavedenia uvedených princípov je dnes možný s podporou výrobného informačného softvéru EMANS (riadenie procesu výroby a výrobnej logistiky) vytvoreného spoločnosťou ANASOFT.

Chybný výrobok nemôže opustiť závod - kontrola kvality už pri výrobe

Pri podpore princípov Poka Yoke systém EMANS kontroluje, či boli správne vykonané výrobné operácie a bolo zachované ich poradie. Kontrola kvality je tak zavedená už pri montážnom procese a zamedzuje nechcenému spôsobu realizácie. Ak napríklad nebol niektorý montážny úkon realizovaný korektne, prípadne nebol realizovaný vôbec, nasledujúce výrobné úkony sú zablokované, napríklad blokovaním pracovného nástroja, či dopravníkového pásu. Podobne je to v prípade vychystávania materiálu do výroby - ak nie je správne vychystaný komponent, vychystávanie komponentov z ďalších skladových pozícií je znemožnené.

Pre zamedzenie vyrobenia chybného produktu je možné v systéme EMANS využiť vizualizáciu pracovných postupov pre operátorov, blokovanie výrobných zariadení pri nedodržaní stanovených podmienok pre vykonanie výrobného úkonu, či kamerový systém na kontrolu prítomnosti dielov. Ďalšou možnosťou je sledovanie a vyhodnocovanie príčin vzniku nepodarkov, ktoré je možné vďaka zaznamenávaniu prítomnosti operátora na pracovisku, zberu údajov o dosiahnutých výrobných parametroch z výrobných zariadení, a tiež snímaním alebo zadávaním výsledku testu kvality výrobku. Všetky tieto údaje sú zároveň zapísané do rodného listu výrobku a vyhodnocované podľa vlastných kritérií požadovanými technologickými pracovníkmi, či úsekom kvality.

Automatická distribúcia výrobných príkazov

V súčasnosti sa ponúka množstvo inovatívnych riešení, ktoré pomáhajú zabezpečovať požadovanú úroveň kvality realizácie výrobného procesu. Senzory môžu sledovať prítomnosť alebo polohu konkrétnej súčiastky, pomocou snímania čiarových kódov sa dá zabezpečiť kontrola správnosti montovaných komponentov. PickToLight systémy navigujú a kontrolujú pri výbere vhodnej súčiastky, čo ocenia napríklad operátori, ktorí pracujú so súčiastkami v rôznych farebných variantoch, často veľmi podobných.

Automatická distribúcia výrobných príkazov a navigácia operátorov pomocou obrazoviek počas celého priebehu výroby umožňuje firme navyše dosiahnutie vyššej flexibility pri výrobe na zákazku. Operátor na linke nemusí riešiť, aký typ výrobku montuje. Na obrazovke sa mu zobrazujú jednotlivé montážne úkony, a tak má okamžite dostupné všetky potrebné informácie, čo a ako vyrábať (bez nutnosti vyhľadávania technologického postupu v papierových dokumentoch).

Takáto vizualizácia môže tiež urýchliť proces zapracovania nových zamestnancov, čo v dnešnej dobe vysokej fluktuácie pracovnej sily iste ocení nejedna výrobná firma.

Zaostrené na kvalitu vo výrobnom podniku - EMANS

Cena za kvalitu pre HBPO

Prínosy z využitia princípu eliminácie chybných výrobkov na základe priebežnej kontroly prostredníctvom aplikovaných kontrolných mechanizmov pocítila aj spoločnosť HBPO. Tá vďaka monitoringu a riadeniu výrobných procesov prostredníctvom riešenia Emans získala významné ocenenie od Porsche. HBPO sa v Porsche zaradilo do prvej desiatky najlepších dodávateľov a EMANS nasadila do svojich závodov v Nemecku, vo Veľkej Británii, Mexiku, v Českej republike a na Slovensku.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Chcete vedieť viac?