Štvrtá priemyselná revolúcia sa už začala

15.11.2015

Peter Bílik, EMANS Solution Designer, ANASOFT

Aké kroky môžu fabriky urobiť už dnes, aby sa touto cestou vydali?

Štvrtá priemyselná revolúcia sa už začala Strategická línia INDUSTRY 4.0 určuje budúce smerovanie a vývoj priemyslu. Predstihuje súčasnosť a predstavuje trendy v novom myslení. Môže to znieť futuristicky, napriek tomu už dnes existujú firmy, ktoré fungujú na princípoch Industry 4.0. Menšie a stredne veľké výrobné podniky ju môžu napriek tomu považovať za vzdialenú fikciu, dôsledky tretej priemyselej revolúcie spred vyše 100 rokov trvajú dodnes.

Tu sú tri kroky, ktorými môžete vytvoriť podmienky naplnenia vízie SMART FACTORY, ktorá je súčasťou iniciatívy Industry 4.0.

1. data collection

Prvým základným krokom je začať zbierať dáta. Nemusí to znamenať inštaláciu množstva komplikovaných senzorov alebo kamier, spočiatku postačí aj jednoduché odpisovanie výroby, čiže elektronické zaznamenávanie vykonaných úkonov pracovníkmi. Neskôr samozrejme môžu pribudnúť ďalšie cestičky, ktorými budú prúdiť dáta zo všetkých strojov, zariadení, výrobkov, skladov a iných súčastí závodu. Aj v prípade navigácií  do automobilov bolo prvým krokom zavedenie technológie GPS, ktorá dala informáciu o aktuálnej polohe vozidla.

2. MES / MOM System

Druhý krok je nasadenie softvéru pre riadenie výrobných operácií (MES - Manufacturing Execution System) / MOM – (Manufacturing Operations Management), ktorý je jedným zo základných stavebných prvkov inteligentného digitálneho podniku. Softvér prepojený s výrobou poskytuje nielen elegantný spôsob odpisovania výroby (je teda možné ho využiť už v prvom kroku), ale umožňuje zároveň koordinovať jednotlivé operácie vo výrobe, či už je to samotná produkcia, alebo logistika, údržba, či priebežná kontrola kvality. Všetky tieto operácie totiž zdieľajú rovnaké výrobné zdroje – pracovníkov, materiál, hotové výrobky, všetky stroje a zariadenia. Jednoznačná identifikácia výrobných zdrojov je preto základným predpokladom pre úspešné riadenie výrobných operácií. MES / MOM systém vytvára základnú kostru „sociálnej siete“ podniku, kde všetky súčasti výroby majú svoj profil s časovou osou, na ktorú sa zaznamenáva ich história. Podobne ako na vašom profile na Facebooku.

MES / MOM zároveň umožňuje, aby o každom pohybe tovaru alebo o vykonanom úkone existoval elektronický záznam. Všetky tieto informácie následne zbiera a sprístupňuje v reálnom čase, takže aj výrobný manažér presne vie, v akom stave sa výroba nachádza a čo sa na ktorej linke deje.

3. Services

Tretím nevyhnutným krokom k Industry 4.0 je vybudovanie služieb, ktoré dátam zhromaždeným v informačnom systéme dávajú zmysel a hodnotu. Je to obdoba služieb, ktoré nám na Facebooku pripomínajú, že niekto z priateľov má sviatok, alebo v navigácii na základe všetkých dostupných vstupných údajov vypočítajú, koľko bude trvať cesta do žiadaného cieľa. Vo výrobe môže na základe takto získaných informácií robiť manažment strategické rozhodnutia, napríklad upraviť výrobné portfólio, keď z dát vysvitne, že skutočné náklady na niektoré výrobky sú iné, ako sa predpokladalo.

Dobrá správa pre výrobné podniky je, že cesta k Industry 4.0 nemusí znamenať okamžitú mega investíciu do kompletnej výmeny či modernizácie celej fabriky. Smerom k inteligentnému podniku sa dá vydať postupne a bez masívnych investícií. Dôležité je začať s digitalizáciou a nastaviť základné princípy, hoci aj v malom rozsahu, a následne rozširovať funkcionalitu a pridávať do “sociálnej siete“ fabriky ďalšie objekty a služby. Naplnenie vízie podniku, v ktorom sa stroje a systémy vo veľkej miere autonómne diagnostikujú, konfigurujú a optimalizujú s cieľom dosiahnuť vyššiu produktivitu, je reálne pre každého, kto sa touto cestou vydá.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ: