SMART FACTORY: Bezpapierová výroba realitou

04.11.2016

Jana Gžibová, ANASOFT

Svetový deň bez papiera - 4. NOVEMBER 2016

Skutočne bezpapierová výroba realitou - EMANSV súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja sa ľudia čoraz viac zaoberajú elimináciou papiera.

Nasvedčuje tomu aj mnoho iniciatív, ktoré celosvetovo nabádajú ľudí a firmy k tomu, aby obmedzili spotrebu papiera.

Aj pre nás, v ANASOFTe, je táto myšlienka blízka. Bezpapierovosť sme vniesli našimi SMART riešeniami do mnohých odvetví, kde sme štandardné papierové procesy úspešne nahradili.

Dnes, 4. novembra 2016, keď oslavujeme Svetový deň bez papiera (World Paper Free Day), sme vybrali pár tipov na bezpapierové procesy vo výrobe s našim Manufacturing Execution Systems EMANS.

1. Zber a zhromažďovanie údajov z výroby elektronicky

Pri dnešnej úrovni automatizácie je prirodzené, že si manažéri s jednotlivými zariadeniami vo výrobe vymieňajú množstvo údajov.

Zber a zhromažďovanie údajov z výroby EMANSO tom, že rezervy pri plytvaní papierom existujú aj mimo klasickú kanceláriu, svedčí stále vysoké percento výrobných podnikov, ktoré údaje z výroby vykazujú do papierových formulárov.

Riešenie EMANS prináša možnosť získavať a sledovať údaje z výroby online. Nasadením automatického monitorovania výrobného procesu sa odstráni ručné vypĺňanie dokumentov a výkazov.

Nielenže sa šetrí papier, ale toto riešenie zároveň prináša online prístup k informáciám o využití výrobných zdrojov, spoľahlivú dlhoročnú archiváciu údajov s možnosťou pohodlného vyhľadávania a rýchleho exportu. 

2. Dispečing a distribúcia výrobných príkazov

Pri výrobe výrobkov s vysokou variabilitou existuje niekoľko variant postupnosti krokov montážnych procesov. Navyše, tieto varianty sa často menia. Aby vedeli pracovníci rýchlo a pohodlne reagovať na zmeny vo výrobnom procese, ponúka EMANS nástroj na vizualizáciu údajov a dokumentov potrebných k realizácii výrobných operácií priamo na monitore pri každom montážnom pracovisku.

Distribúcia výrobných úkonov - EMANSMontážna obrazovka operátorovi zobrazuje aktuálny montážny krok a ďalšie informácie (napr. číslo objednávky). Jednotlivé časti obrazovky je možné meniť pomocou parametrov. To znamená, že v každom kroku montážneho procesu je možné nastaviť napríklad text s inštrukciami, obrázok a animáciu, alebo zmeniť zobrazované parametre na pravej strane obrazovky. Umožní to nástroj na tvorbu modelov výrobných procesov (Business Process Modeler - BPM).

Aktivovaním takéhoto modelu je možné rýchlo a jednoducho konfigurovať a riadiť výrobný proces. Prehľadné grafické znázornenie procesu dáva možnosť vykonania zmien v reálnom čase bez nutnosti zastavenia výroby. Zabezpečíte si tak elektronicky nielen procesné riadenie samotnej realizácie výroby, ale aj operatívne a detailné plánovanie výroby.

3. Rýchle a presné vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov

Mať pravdivú a presnú informáciu je len prvým krokom pri zavádzaní udržateľnej výroby. EMANS rýchlo a presne vyhodnocuje podklady pre kľúčové ukazovatele výroby.

Rýchle a presné vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov - EMANSVýrobný proces monitoruje automaticky a v prehľadnej elektronickej forme poskytuje informáciu o využití kapacity výrobných zariadení.

EMANS poskytuje dashboard na zobrazenie počtu správne vyrobených kusov a nepodarkov a pomáha automaticky analyzovať dôvod zníženej výrobnej kapacity (typy prestojov, dĺžka,...).

Operátori tak môžu byť vo vyššej miere informovaní o reálnych výkonoch v porovnaní s plánom.

4. Digitálna eliminácia chybovosti vo výrobe 

Kvalita je dnes jednou zo základných požiadaviek na výrobu, či už ide o kvalitu vstupných komponentov, montáže, či konečného produktu. Z pohľadu nákladov je dôležité dodržať kvalitu výrobku na prvýkrát tak, aby nebolo potrebné dodatočne vykonávať na výrobku opravy. Zamedzí to vzniku nepodarkov (Scrap), ktoré výrazne zvyšujú náklady na materiál ale aj znižujú efektivitu výroby.

Kontrola kvality - EMANSV prieskume , ktorý spoločnosť ANASOFT realizovala minulý rok, až 15% opýtaných uviedlo, že sleduje kvalitu výrobkov vizuálnou kontrolou náhodne vybraného kusu a výsledok zaznačujú do papierových formulárov. Iba 10% opýtaných používa systém prediktívneho vyhodnocovania, ktorý umožňuje predchádzať nekvalite vo výrobe. Napriek tomu, však môžeme vo výrobných podnikoch pozorovať rastúci trend digitalizácie aj v oblasti kvality.

Riešenie EMANS poskytuje nástroj, ktorý jednotlivé kroky výrobného procesu kontroluje automaticky. Elimináciu chybných výrobkov na základe priebežnej kontroly zabezpečujú aplikované kontrolné mechanizmy. Systém kontroluje, či pracovník realizuje objednávky podľa plánu, sleduje vykonávané operácie, prípadne aj poradie ich vykonávania. Snímače sledujú rôzne detaily, napríklad nielen či boli priskrutkované všetky skrutky, ale aj to, ako silno boli dotiahnuté. Pokiaľ daný krok nie je perfektne urobený, nedovolí systém pracovníkovi pokračovať. Výsledok? Stopercentná kvalita výrobkov.

5. Digitálny rodný list výrobku

Sledovanie parametrov pri výrobe produktu a ich zapisovanie do rodného listu produktu sa používa najmä v automobilovom priemysle. Aj pre túto oblasť má EMANS nástroj, ktorý odbúrava potrebu použitia papierových formulárov.

Digitálny rodný list výrobku - EMANSPočas výroby EMANS zbiera všetky dôležité dáta súvisiace s produktom a práve prebiehajúcimi operáciami. Sú to veľmi hodnotné výrobné dôkazy. Dáta, ktoré obsahujú odmerané parametre z výrobnej vrstvy, použité materiály a komponenty, senzorické obrazy, fotky...

Jedinečná architektúra riešenia EMANS umožňuje neobmedzený zber údajov počas výroby, vďaka čomu dokážete evidovať, identifikovať a archivovať všetky aktivity vo výrobe.

Okrem sledovania parametrov a použitých materiálov je tiež možné sledovať a ukladať údaje o postupe výroby (kto, kedy, akú operáciu vykonal), výsledky testovania vrátane ukladania výsledkov merania, vzniknuté nezhody a spôsob ich riešenia, všetku výrobnú dokumentáciu, podmienky výroby (tlak, teplota, skrutkovacie momenty) a mnohé ďalšie parametre. Po dokončení výroby možno potom zistiť, kde bol daný výrobok či polotovar použitý alebo predaný a aké boli jeho výrobné parametre (podľa šarže alebo výrobného čísla).

6. Riadenie a alokácia výrobných zdrojov digitálne

Riadený sklad znižuje chybovosť spôsobenú ľudským faktorom a výrazne redukuje papierové formuláre. Napríklad už pri procese vychystávania dokáže EMANS prácu operátora výrazne zjednodušiť. Technológia Pick by Light operátora navádza pomocou svetelných signálov určujúcich správnu pozíciu so správnym komponentom. 

Riadenie a alokácia výrobných zdrojov - EMANSOperátor nemusí skenovať čiarové kódy a má obe ruky voľné pre manipuláciu s tovarom.

EMANS tiež sleduje, či je na sklade dostatočná zásoba tovaru pre požadované výdaje.

V prípade, že táto zásoba klesne pod nastavenú úroveň, EMANS automaticky naplánuje presun tovaru na doplnenie príslušnej skladovej pozície a úlohu zadá konkrétnemu operátorovi skladu.

Vzhľadom k tomu, že skladové operácie sú realizované zväčša prostredníctvom mobilných terminálov, je možné výkonnosť jednotlivých pracovníkov skladu merať a vyhodnocovať. Riadiacim pracovníkom teda poskytuje dostatok kvalitných informácií potrebných pre vyhodnocovanie, plánovanie a zlepšovanie skladových procesov.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Globálne megatrendy v logistike a priemysle

Nastupujúce desaťročie so sebou prinesie ďalšie revolučné zmeny, ktoré budú mať priamy dopad aj na logistiku a priemysel. Príchod roku 2020 predznamenáva viaceré kľúčové globálne trendy, v ktorých práve nové technológie budú zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

Anatómia inteligentného priemyslu: Digitalizácia a automatizácia

Priemyselná revolúcia je v plnom prúde. Jej hlavným spúšťačom sa tentoraz stal internet, ktorý otvoril novú dimenziu digitálnej transformácie všetkých vnútropodnikových procesov. Internet už nespája len ľudí v sociálnych sieťach, ale aj výrobné zariadenia, materiály, produkty a fyzickú realitu s virtuálnou.

Digitálne dvojča: Inteligentný podnik a smart výroba

Dôležitosť technológie digitálneho dvojčaťa a jej prínos spočívajú v jej simultánnom duálnom nastavení ako simulačného a riadiaceho nástroja. Digitálne dvojča v kombinácii s Internetom vecí (IoT) a strojovou inteligenciou (MI) dokáže transformovať bežné objekty na inteligentné veci.