Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Inšpirácia z praxe - EMANS v Lunyse zvýšil vychystávanie tovaru o viac ako 50%

03.07.2017

Na logistiku s logikou

Lunys je popredná slovenská spoločnosť, ktorá sa na Slovensku zaoberá dovozom a distribúciou čerstvého a baleného ovocia a zeleniny, zabezpečuje aj dovoz a distribúciu byliniek, húb, čistených produktov, exotických a lesných plodov. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v Poprade a veľkoobchodnému a maloobchodnému predaju v rámci HORECA segmentu a predajných sietí pre Západné Slovensko sa venuje pobočka v Bratislave.

Počiatočný stav

Na pobočke v Bratislave so skladovou kapacitou 7 000 m² museli pracovníci každú noc vychystať v priemere 600 objednávok a doručiť 3 500 prepraviek pre zákazníkov. Každá prepravka bola individuálna - podľa toho, čo si odberateľ objednal. Znamenalo to, že rukami pracovníkov prešlo každú noc tisícky položiek, spolu takmer 40 ton ovocia a zeleniny.

Všetky tieto položky boli zároveň ručne evidované do papierových dodacích listov, kde bola manuálne zapisovaná aj skutočná hmotnosť reálne dodaného tovaru. Následne tieto informácie z dodacích listov bolo potrebné ručne zadať do účtovného systému.

Počiatočný stav organizácie skladu v Lunyse

Čas na zmenu

Za posledné roky Lunys neustále rástol a naberal ďalších zákazníkov. Uvedomil si, že existujúce procesy skladovania a vychystávania tovaru sú už ďalej neudržateľné. Kapacita skladov aj ľudského potenciálu bola využitá na 100%. Z uvedeného stavu vzišla požiadavka nájsť a úspešne nasadiť riešenie, ktoré firme umožní radikálne zlepšiť produktivitu, a zároveň zachovať vysokú kvalitu dodaného tovaru a poskytovaných služieb.

Z vybraných ponúk riešení, ktoré do firmy prišli, Lunys najviac dôveroval riešeniu EMANS z dielne spoločnosti ANASOFT.

Kapacita skladov a ľudského potenciálu bola využitá na 100%

Rozhýbeme spolu tovar

Na to, aby Lunys dodal čerstvý a krehký tovar pre klientov, ktorí sú nároční a očakávajú spoľahlivý dovoz kvalitného tovaru, nebolo možné klasické využitie automatizácie a robotizácie. Tovar, ktorý operátori naložia do prepravky pre kuchára v ktoromkoľvek hoteli, musí byť v 100% stave aj po doručení a musí vyzerať dobre.

Navrhované riešenie spočívalo v tom, že sa v sklade nebudú pohybovať operátori s prepravkami, ale treba rozhýbať samotný tovar. Základom sa stala digitalizácia celého procesu vychystávania prepraviek, vytvorenie jednotlivých vychystávacích pracovísk operátorov a dopravníkový pás, ktorý medzi nimi premiestňuje prepravky.

Rozhýbeme spolu tovar | EMANS

Ako to všetko funguje?

Každý operátor má svoje stabilné miesto pri dopravníkovom páse a má pridelený vlastný sortiment tovaru, ktorý dopĺňa do príslušnej prepravky podľa elektronickej objednávky zobrazenej na displeji priamo na vychystávacom pracovisku. Súčasťou dopravníkového pásu je digitálna váha, ktorá doplnený tovar automaticky odváži.

Navrhnuté riešenie mohlo fungovať za predpokladu, že zdieľanie informácií medzi pracoviskami bude rýchlejšie ako preprava tovaru po samotnom dopravníkovom páse. K tomu EMANS vytvoril „sociálnu sieť“ tejto výrobnej prevádzky. Všetky informácie a ich tok boli transformované do elektronickej podoby. Svoje vlastné digitálne dvojča (Digital Twin) má každá prepravka, každá skladová pozícia, každé pracovisko. Všetky tieto časti jednej siete navzájom komunikujú prostredníctvom EMANSu.

Operátori majú pred sebou dotykovú obrazovku, kde im systém zobrazuje všetky potrebné informácie. Prepravky sú vybavené RFID čipom, celý dopravníkový pás je osadený RFID anténami, rovnako sú digitalizované a teda aj online aktualizované všetky dokumenty - od objednávky až po dodací list.

Ako to všetko funguje - dopravníkový pás a EMANS v Lunyse

Vyššia produktivita v Lunyse

Jednotlivé pracoviská v Lunyse sú vybavené PC, ktoré navzájom komunikujú, predávajú si informácie a celé je to ešte koordinované s dopravníkovým pásom, ktorý vie, ako má naložiť s každou konkrétnou prepravkou.

Prevádzka Lunys v Bratislave po zavedení riešenia EMANS spracováva každý deň 800 objednávok s takmer 10 000 položkami po celom Západnom Slovensku. Denne vypravia 4 000 prepraviek, čo predstavuje 50 ton ovocia a zeleniny.

pred zavedením EMANSu (1 deň)

Po zavedení EMANSu = 50% úspora 

600 objednávok 800 objednávok
3 500 prepraviek 4 000 prepraviek
40 ton ovocia a zeleniny  50 ton ovocia a zeleniny
8 - 10 hodín 8 - 10 hodín
20 operátorov 10 operátorov

 

Po úprave procesu, zmene technológie a nasadení systému EMANS došlo k reálnemu zlepšeniu produktivity práce a k radikálnej úspore. Momentálne vychystáva tovar 10 operátorov 8 - 10 hodín, pričom predtým by na takýto objem objednávok potrebovali 20 operátorov.

Ďalším benefitom pre spoločnosť Lunys bola radikálna zmena v potrebe zaškoľovania pracovníkov. Kým donedávna si vyžadovalo zaškolenie pracovníka niekoľko týždňov (orientácia v sklade, znalosť umiestnenia jednotlivých tovarov, rozlíšenie podobných typov, atď.), dnes je nový pracovník zaškolený za jeden deň. Vďaka jednoduchosti vychystávacieho procesu a vizualizácii všetkých potrebných informácií prostredníctvom terminálu sa zvládne nový pracovník na druhý deň po nástupe do práce plnohodnotne zapojiť do procesu.

Digitalizácia skladu a napojenie dopravníkového pásu na informačný systém boli výhodné aj pre samotných operátorov, ktorí tak majú uľahčenú prácu. To, že všetko funguje digitálne (žiadny papier s dodacími listami a objednávkami), poskytuje v správny čas, na správnom mieste správne informácie.

O spoločnosti Lunys

Spoločnosť Lunys, spol. s r.o. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov ovocia a zeleniny na Slovensku. Pre svojich zákazníkov zabezpečuje aj spracovanie ovocia a zeleniny, ktoré dodáva pripravené na okamžité použitie.

Lunys zaviedol EMANS a zvýšil produktivituProstredníctvom vlastného vozového parku poskytuje možnosť využitia prepravných služieb. Tovar pre zákazníkov doručí do cieľa a v prípade potreby aj so zachovaním jeho chladenia.

Spoločnosť dodáva svoje produkty aj do škôl a aktívne sa podieľa na programe Školské ovoce, ktorý je podporovaný vládou SR a EÚ.
Viac o spoločnosti na www.lunys.sk

Máte záujem dozvedieť sa viac o prínosoch riešenia EMANS pre Váš podnik? Kontaktujte nás. Pre viac informácií si s nami dohodnite osobné stretnutie.