Informatizácia v priemysle - blýska sa na lepšie časy?

12.11.2015

Informatizácia v priemysle - EMANSV dňoch 3. a 4. novembra 2015 sa konala konferencia VÝROBNÝ MANAŽMENT 2015. ANASOFT bol už po piatykrát významným partnerom podujatia. Organizátorom bola spoločnosť IPA Slovakia, ktorá patrí k vedúcim spoločnostiam strednej Európy v oblasti poradenstva, vzdelávania a výskumu pre priemysel. Svoju pozornosť zameriava na oblasť zvyšovania výkonnosti a podnikovej kultúry.

V rámci prezentačného stánku spoločnosť ANASOFT zrealizovala, na základe dotazníkov vyplnených účastníkmi konferencie, prieskum o pripravenosti slovenských a českých firiem na 4. priemyselnú revolúciu. Výsledky prieskumu poukázali na priestor pre integráciu procesov a zdieľania zdrojov medzi výrobou, logistikou, kontrolou kvality a údržbou.

Industry 4.0 ready

Industry 4.0 readyVytvorením prostredia na prepojenie virtuálneho a fyzického sveta, prepojením interaktívnych zariadení (dotykový panel, optický senzor, kamera...), výrobných zariadení a informačných systémov, je možné vytvárať podmienky pre naplnenie vízie SMART FACTORY, ktorá je súčasťou iniciatívy Industry 4.0.

Podľa výsledkov prieskumu len 11% podnikov používa systém pre riadenie výrobných operácií (MES/MOM)33% opýtaných potvrdilo využívanie systému na riadenie kvality (QMS). Údržbu riadi prostredníctvom softvéru takmer 21% opýtaných firiem.

Ďalšou oblasťou, ktorej sa prieskum dotkol, bolo sledovanie aktuálneho stavu a využitia výrobných zariadení. Takéto vyhodnocovanie môže odhaliť slabé miesta v procese výroby a dokonca predpovedať budúce problémy, umožní lepšie plánovať a zavádzať do výroby zmeny, ktoré budú viesť k vyšším výkonom, pri znižujúcich sa nákladoch. Až 44% firiem potvrdilo, že sleduje aktuálny stav výroby elektronicky, nahlasovaním prostredníctvom IT systému, pričom automatický zber dát z výrobných zariadení do databázy využíva takmer 28%.

Prehľad o tom, aký je aktuálny pohyb zásob a materiálu vo výrobe sledujú opýtané spoločnosti rôzne. Popri sledovaní materiálu iba pri výdaji zo skladu a potom až pri finálnej kontrole výrobku (33%) až po sledovanie naprieč celou výrobou, pri každej výrobnej operácii (61%).

Dozrieva čas pre lepšie riadenie kvality

Dozrieva čas pre lepšie riadenie kvalityIba 15% opýtaných uviedlo, že sleduje kvalitu výrobkov vizuálnou kontrolou náhodne vybraného kusu. Až 56% podnikov to však zabezpečuje priebežnou kontrolou počas výrobného procesu pre zachytenie nezhodného výrobku čo najskôr.

Z pohľadu vyhodnotenia kvality, 61% sleduje a vyhodnocuje pomer počtu nepodarkov k celkovému množstvu výrobkov, pričom až 78% pri zistení nepodarku zaznamenáva aj druh poškodenia a získané údaje používa pri analýze príčin vzniku nepodarkov. Avšak iba necelých 10% opýtaných používa systém prediktívneho vyhodnocovania, ktorý umožňuje predchádzať nekvalite vo výrobe.

Inšpirácie – Kontakty - Trendy

Koncepcia tohtoročného Výrobného manažmentu sa dotkla strategického nasmerovania výrobných spoločností, optimalizácie procesov vývoja, technickej prípravy výroby, zavádzania nových projektov, či motivácie a zapojenia ľudí, riešenia problémov na dielni.

Spoločnosť ANASOFT na konferencii predstavila už tretiu generáciu svojho MES (Manufacturing Execution System) / MOM (Manufacturing operations management) systému EMANS, tentokrát ako praktickú ukážku v simulovanom výrobnom podniku, kde si účastníci konferencie mohli vyskúšať vychystávanie súčiastok zo supermarketu, rôzne montážne pracoviská, synchronizáciu výrobných liniek, finálnu montáž, či výstupnú kontrolu.

Komplexný prehľad o stave výroby bolo zároveň možné sledovať na jednej z obrazoviek systému so vzdialeným prístupom, takže manažér výrobného podniku môže pohodlne sledovať plnenie jednotlivých objednávok odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie. Zároveň bolo na stánku ANASOFTu možné uvidieť naživo unikátny spôsob bezdotykového odhlasovania výroby gestom, pomocou kamery Microsoft Kinect.

Výrobný manažment 2015 Výrobný manažment 2015 Výrobný manažment 2015 Výrobný manažment 2015

Výrobný manažment 2015 Výrobný manažment 2015 Výrobný manažment 2015 Výrobný manažment 2015

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o prínosoch riešenia EMANS pre váš podnik, kontaktujte nás. Simuláciu výroby prostredníctvom EMANSu vám radi predstavíme priamo vo vašom podniku.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Chcete vedieť viac?