Čo s preplneným skladom - vyrieši to Warehouse Management System?

19.09.2016

Peter Bílik, Smart Industry solution designer, ANASOFT

Interná logistika v podniku

Problém nadbytočných skladových zásob nie je ojedinelý a mnohí výrobcovia ešte aj dnes čelia problému hromadiacich sa komponentov, surovín, či ich zbytkov. V samotných výrobných halách často tvorí plocha medziskladov a príručných skladov výrobných pracovísk viac ako polovicu celkovej plochy. A nezriedka výrobné pracovisko obložené množstvom paliet pripomína viac bojisko, ako príjemné a ergonomické pracovné prostredie. Riešením môže byť zavedenie WMS - Warehouse Management System.

Čo s preplnením skladom? Vyrieši to Warehouse Management System - EMANS

Tetris vo veľkom

Veľkosť skladových zásob sa, samozrejme, odzrkadlí zvýšenými nákladmi. V prvom rade je to viazanie kapitálu v podobe skladovaného tovaru. Okrem toho, skladovacie priestory je potrebné vybaviť príslušným technickým vybavením, vrátane paliet, prepraviek a iného potrebného obalového materiálu... Ďalším nákladom je samotná preprava uskladnených zásob. Ak je sklad plný, je aj orientácia v ňom ťažšia a preprava tovaru v sklade sa môže výrazne skomplikovať. Pri príjme tovaru na sklad sa operátor skladu stáva pátračom po voľnom mieste alebo hráčom obrovského „tetrisu“. Ak je potrebný materiál treba v sklade dohľadávať alebo zo skladu takmer dolovať, môže byť zdrojom plytvania aj samotné vyskladnenie materiálu.

Nadbytočné skladovanie prináša náklady za niečo, čo nepridáva produktu na hodnote. V niektorých prípadoch môže dokonca byť hodnota produktu aj znižovaná, keďže životnosť skladovaných materiálov nie je nekonečná a skladovanie môže mať dopad na kvalitu koncového produktu.

Kontrola nad celým skladom - Warehouse Management / Inventory ManAgement

Mnohé príčiny nadbytočného skladovania sa však dajú pomocou moderných technológií relatívne ľahko odstrániť alebo aspoň výrazne znížiť ich dopad na náklady a efektivitu výroby. Na trhu sú už dostupné riešenia pre Manufacturing Management, ktoré sú priamo zamerané alebo majú integrované moduly pre Inventory Mangement alebo Warehouse Management.

Základnými prínosmi takýchto systémov sú:

  • Využitie automatickej identifikácie pomocou čiarových kódov alebo RFID
  • Presná lokalizácia tovaru v sklade
  • Zaznamenávanie všetkých skladových pohybov v reálnom čase
  • Optimalizačné algoritmy pre umiestňovanie zásob na skladové pozície
  • Dodržiavanie pravidiel FIFO, FEFO alebo iných špecifických pravidiel pre vyskladňovanie zásob zo skladu
  • Automatizácia a zrýchlenie procesu inventarizácie
  • Merateľnosť rôznych ukazovateľov výkonnosti a nákladov

Automatic Warehouse System - EMANS

Vďaka warehouse management systému je možné získať kontrolu nad všetkými činnosťami v sklade a výrazným spôsobom zvýšiť celkovú produktivitu práce. Vzhľadom k tomu, že skladové operácie sú realizované zväčša prostredníctvom mobilných terminálov, ktoré obsluhujú konkrétni pracovníci, je možné výkonnosť jednotlivých pracovníkov skladu merať a vyhodnocovať. Riadiacim pracovníkom teda poskytuje dostatok kvalitných informácií potrebných pre vyhodnocovanie, plánovanie a zlepšovanie skladových procesov

Ďalšími prínosmi riadeného skladu je zjednodušenie operácií, výrazné zníženie chybovosti spôsobené ľudským faktorom, až po redukciu papierových dokladov. Výsledkom je vyššia kvalita služieb poskytovaných zákazníkovi, pre ktorého je tovar pripravený v požadovanej kvalite, množstve a včas.

NA logistiku s logikou

Systémová platforma EMANS je jedným z najkomplexnejších výrobných informačných systémov. V súčasnosti je dostupná jej 4. generácia tohto výrobného softvéru, ktorá bola vytvorená so zreteľom na najaktuálnejšie trendy v súvislosti so zavádzaním koncepcie Industry 4.0 do výrobných podnikov a v súlade s medzinárodne akceptovaným štandardom ISA95.

Manufacturing Executions System EMANS umožňuje flexibilné nastavenie mapy skladu. Charakter skladovaného tovaru býva veľmi rozmanitý, čomu musí byť prispôsobené aj rozčlenenie skladu na skladové pozície a väčšie celky, ako napríklad zóny, sektory alebo oddelenia. Takéto sofistikované členenie je prakticky využiteľné pri integrácii s automatizovanou manipulačnou technikou, ale aj pri špecifických požiadavkách na uskladnenie tovaru s ohľadom na jeho vlastnosti, teplotný režim, obrátkovosť a podobne.

Hlavným cieľom zavedenia systému EMANS je však riadenie skladových operácií tak, aby boli čo najefektívnejšie. Práve koordináciou jednotlivých operácií tak, aby na seba logicky nadväzovali, je možné vďaka lepšiemu využitiu kapacít operátorov a manipulačnej techniky dosiahnuť významných ekonomických a časových úspor.

Už v procese príjmu tovaru môže byť použitá vhodne nastavená zaskladňovacia stratégia, vďaka ktorej je systém schopný určiť najvhodnejšiu voľnú pozíciu pre prijímaný tovar. Pri procese vychystávania dokáže prácu operátora výrazne zjednodušiť technológia Pick by Light, ktorá ho navádza pomocou svetelných signálov určujúcich správnu pozíciu so správnym komponentom. Operátor teda zreteľne vidí, čo má vychystať, a pretože nemusí skenovať čiarové kódy, má obe ruky voľné pre manipuláciu s tovarom. Systém tiež sleduje, či je na sklade dostatočná zásoba tovaru pre požadované výdaje. V prípade, že táto zásoba klesne pod nastavenú úroveň, EMANS automaticky naplánuje presun tovaru na doplnenie príslušnej skladovej pozície a úlohu zadá konkrétnemu operátorovi skladu.

Vykonávanie inventúr v rámci riadeného skladu je výrazne zjednodušené tým, že skutočné stavy zásob na jednotlivých skladových pozíciách sú do systému zadávané priamo prostredníctvom mobilného terminálu. Eliminuje sa tak potreba tlače papierových podkladov a následné ručné prepisovanie výsledkov do systému. Inventúra je nielen rýchlejšia, ale aj výsledky sú presnejšie.

Koniec vytlačeným XLS súborom

Je mnoho spôsobov, ako na internú logistiku v podniku. Pokiaľ však celkový objem a zložitosť logistických operácií prekročí určitú hranicu, prestáva vedenie skladovej evidencie v papierovej forme, či v niekoľkých XLS postačovať. A práve vtedy prichádzajú na rad špecializované riešenia, ktoré zaistia pokrytie všetkých skladových procesov - napríklad spomenutý EMANS.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálna automatizácia skladovej logistiky | Webinár

Záznam webinára Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a spoločnosti ANASOFT o možnostiach a spôsoboch digitálnej automatizácie riadenia skladovej logistiky. Stratégie naskladnenia a vychystania zákazníckych objednávok sú demonštrované na prípadovej štúdii zo spoločnosti Dedoles.

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu?

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.