Zníženie nákladov vo výrobe

01.06.2016

Ako na nedostatok kvalifikovaných ľudí vo výrobe

Slovensko s populáciou 5,4 milióna obyvateľov bolo v roku 2015 najväčším svetovým výrobcom automobilov na hlavu. Podiel na tom majú automobilky Volkswagen, Kia Motors a PSA Peugeot Citroën. Analytici predikujú, že úroveň produkcie v roku 2016 zaznamená 3%-ný nárast.

Ako preukázali výsledky prieskumu PwC, takmer polovica firiem má obavy zo stáleho tlaku týchto výrobcov na zvyšovanie produktivity. Firmy trpia nedostatkom kvalifikovaných síl a nedokážu pružne reagovať na zvýšený dopyt svojich odberateľov. A práve nedostupnosť kvalifikovaných síl a fluktuácia zamestnancov počas skúšobného obdobia má veľký dopad na náklady spoločnosti.

Zníženie nákladov na zaškolenie - vizualizácia pracovných úkonov na pracovisku

Zníženie nákladov na zaškolenie - vizualizácia úkonov - EMANS

Riešením, ako tieto náklady znížiť môže byť použitie výrobného informačného softvéru EMANS (MES/MOM), pomocou ktorého je možné digitalizované pracovné postupy vizualizovať pre výrobného operátora na termináloch nasadených na jednotlivých montážnych pracoviskách. Zároveň sú pre jednotlivé montážne pracoviská vytvárané pracovné plány, ktoré definujú časovú postupnosť realizácie výroby na zadaných výrobných objednávkach. Takáto automatická online distribúcia výrobných príkazov a navigácia operátorov pomocou obrazoviek počas celého priebehu výroby umožňuje firme realizovať výrobu aj bez potrebného zdĺhavého zaškoľovania nových pracovníkov. Operátor na linke už totiž nemusí riešiť, aký typ výrobku montuje. Priamo na pracovisku sa mu zobrazujú všetky potrebné informácie, takže bez zdĺhavého zisťovania vie presne čo, kedy a ako má vyrábať.

Efektívne využitie času – eliminácia zadávania údajov

Okrem samotného množstva informácií, ktoré informačný systém sprístupní pre operátora, je omnoho dôležitejšia forma prezentácie týchto informácií. Používateľské prostredie informačného systému musí byť vytvorené s ohľadom na ergonómiu a efektívnosť používania. Aby zisťovanie informácií, či zaznamenávanie odpisu vykonanej práce operátorovi nezaberalo viac času, ako samotný pracovný výkon.

Eliminácia potreby zadávania údajov priamo operátorom v EMANSe

Preto pri implementácii výrobného informačného systému EMANS, vytvoreného spoločnosťou ANASOFT, kladieme dôraz na intuitívne a jednoduché ovládanie. Každá stránka a dokument, ktorý sa má zobraziť vo výrobe, je prispôsobená požiadavkám konkrétneho typu výroby a špecifickým potrebám zákazníka. Ak je možné pomocou signálov získaných z výrobných zariadení identifikovať dostatočné údaje o práci operátora, je našou snahou čo najviac eliminovať potrebu zadávania údajov priamo operátorom.

Online prehľad o aktuálnom stave výroby

Na druhej strane je rovnako dôležitá aj informačná podpora pre riadiaci manažment, pre ktorý je schopnosť a rýchlosť operatívnej reakcie často prioritným problémom. Vedúci zmeny, technológ, či kvalitár by preto mali mať vždy prehľad o aktuálnom stave výroby. Pre tento typ používateľov sú v prehľadnej a jednoduchej forme dostupné informácie o využití jednotlivých pracovníkov, upozornenia o vzniku mimoriadnej situácie, či rôznych odchýlok vo výrobnom procese. Na základe takýchto informácií je riadiaci pracovník schopný rýchlo usmerniť svojich pracovníkov, či korigovať rozdelenie práce.

Tieto formy vizualizácie informácií môžu významne urýchliť proces zapracovania nových zamestnancov, čo v dnešnej dobe vysokej fluktuácie pracovnej sily iste ocení nejedna výrobná firma. Využitie technologických nástrojov, ktoré poskytujú trvalú konkurenčnú výhodu, by preto malo byť zvažované v každej firme. 

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Éra inovácií v automatizácii skladov a logistiky

Požiadavky na zásobovanie a distribúciu sa prudko menia, čomu zodpovedá aj rapídny vývoj inteligentných riadiacich systémov. Nové technológie z inventára Industry 4.0 založené na internete vecí (IoT), internete služieb (IoS), virtualizácii a nástrojov umelej inteligencie (AI) už v súčasnosti umožňujú generačný posun pri riadení skladu a logistických procesoch so snahou vyhovieť komplexným nárokom omni-kanálovej distribúcie. 

Evolúcia riadenia skladov a budúcnosť zásobovania

Digitalizácia prináša nové možnosti efektívneho riadenia materiálových tokov. Sklady a skladové procesy sa často stávajú prvým krokom pri automatizácii zásobovacieho reťazca a logistiky.

Exponenciálne technológie a výrobné podniky | Videoprednáška

Aké zmeny prináša digitalizácia do priemyslu a logistiky? Ktoré nové technológie budú najviac ovplyvňovať výrobné a zásobovacie procesy? Na čo sa treba pripraviť vo výrobných podnikoch v súvislosti s exponenciálnymi technológiami?