3 veci, ktoré chce zlepšiť každý výrobný manažér

29.06.2015

Peter Bílik, EMANS Solution Designer, ANASOFT

Softvérová podpora riadenia výrobných procesov môže pomôcť kvalite, produktivite aj efektívnosti, ale nie v každom podniku

Každý manažér vo fabrike vie, že nachádzať odlišnosť a konkurenčnú výhodu vo výrobnom priemysle je čoraz ťažšie. Suroviny a stroje vedia všetci nakúpiť za približne rovnaké ceny a v rovnakej kvalite. Nabrať a zaškoliť ľudí nie je ľahké, ale ani v tomto smere sa veľké odlišnosti očakávať nedajú. A tak hlavným zdrojom konkurenčnej výhody v priemysle zostávajú procesy. Už od čias Henryho Forda platí, že vyhráva ten, kto má prácu najlepšie zorganizovanú.

Avšak jedna vec je mať dobre premyslené a popísané procesy na papieri a iné je zabezpečiť, aby sa systematicky, dôsledne a dlhodobo dodržiavali. Veľa podnikov už podľahlo čaru Kaizenu či inej metodiky, ktorá sľubuje postupné zlepšovanie procesov, pracovných postupov, kvality a efektívnosti výroby. Fungovať však napríklad podľa Kaizenu je dlhodobo náročné a veľa podnikov po čase od zásad zlepšovania upúšťa, alebo v nich minimálne poľavuje.

Riešením pre udržateľnosť inovácií je softvérová podpora riadenia výrobných procesov. Keď v priemysle príde reč na automatizáciu, väčšinou sa rozpráva o zautomatizovaní výrobných liniek či o CNC strojoch, ktoré sú riadené počítačom. Málokedy sa o nej hovorí v súvislosti so softvérom – pritom nasadením softvérového systému MES (Manufacturing Execution System)MOM – (Manufacturing Operations Management), ktorý prepojí viaceré prvky vo výrobe, možno dosiahnuť výrazné prínosy v oblasti kvality, produktivity a efektívnosti.

Kvalita

Firma, ktorá vyrába takzvané front-end moduly pre automobily (čiže všetko čo je medzi motorom a nárazníkom), má mimoriadne variabilnú výrobu – na základe desiatok rozličných kritérií vznikajú tisíce variácií výrobkov.

Riadenie výroby - EMANSZapamätať si všetky možnosti, ktoré pri montáži prichádzajú do úvahy, je prakticky nemožné. Preto pracovníci vo fabrike potrebujú jednoduchú vizualizáciu, ktorá im v každom momente ukazuje, čo presne majú robiť.

MES / MOM systém vie, aký modul sa práve montuje a podľa toho dáva pracovníkom cez displej presné inštrukcie o pracovnom postupe. Zároveň plní kontrolnú funkciu – snímače sledujú rôzne detaily, napríklad nielen či boli priskrutkované všetky skrutky, ale aj ako silno boli dotiahnuté. Pokiaľ daný krok nie je perfektne urobený, nedovolí systém pracovníkovi pokračovať.

Výsledok? Stopercentná kvalita výrobkov.

Produktivita

V spoločnosti, ktorá vyrába tepelné čerpadlá, potrebovali manažéri lepšie merať a vyhodnocovať produktivitu jednotlivých pracovníkov. Zvyšovanie produktivity si však nevysvetlili inštaláciou kamerového systému, ktorý plní iba dozornú funkciu.

Sledovanie produktivity vo výrobe - EMANSNamiesto toho zvolili riešenie, cez ktoré pracovník zaznamenáva začiatok a ukončenie jednotlivých úkonov, ako je napríklad montáž chladiča. Manažéri podľa toho vedia lepšie stanovovať normy, ale aj vyhodnocovať produktivitu jednotlivých pracovníkov a podľa toho nastavovať napríklad odmeňovanie.

Hlavným prínosom pre podnik je zvýšenie produktivity o 15 percent, ale za zmienku stoja aj ďalšie benefity. Napríklad majú okamžite k dispozícii informáciu, koľko aktuálne trvá výroba jednotlivých modelov výrobkov. Manažéri vďaka tomu vedia lepšie plánovať výrobu. Ak dostanú objednávku na model, ktorý je časovo náročný, môžu napríklad zistiť, že im zahltí kapacitu linky tak, že nebudú stíhať produkovať a naplniť všetky objednávky. Okrem toho nie je problém identifikovať rodné listy jednotlivých výrobkov, čo má pozitívny dopad na kvalitu.

Efektívnosť

Firma vyrábajúca svetlá pre automobily, potrebovala zabezpečiť, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu uskladnených materiálov, ktoré čakajú na ďalšie spracovanie. Plastové výlisky musia v sklade zrieť minimálne 48 hodín, ale nie dlhšie ako 2 týždne, lebo sa znehodnotia.

Sledovanie efektivity práce - EMANSV minulosti musel pracovník pravidelne v sklade kontrolovať, či sa tam nenachádzajú výlisky, ktoré treba ďalej spracovať. Teraz vidí záznamy o zásobách materiálu v počítači – presne vie, ktorý kedy expiruje a kde v sklade sa nachádza, takže nedochádza k jeho znehodnocovaniu. Navyše, netreba robiť inventúry, keďže má v každej chvíli presný obraz o zásobách.

Logistiku materiálu zefektívňuje IT technológiami aj istý subdodávateľ automobiliek. Pri zabezpečení vstupnej kontroly dielov od dodávateľov pritom využíva odsúhlasovanie pracovných úkonov gestami (snímajú ich zariadenia Kinect), keďže prevádzka vzhľadom na citlivú manipuláciu s výrobkami neumožňovala inštaláciu prídavných dotykových zariadení.

Pre koho MOM nie je

Softvér pre podporu a optimalizáciu výroby, ktorý umožňuje zbierať a zdieľať informácie z rôznych kútov výrobného podniku, nielenže umožňuje manažérom vyhodnocovať čo sa vo fabrike deje, ale tiež poľahky meniť procesy. Ak podnik využíva na výrobnej linke displeje s názornou vizualizáciou pracovných postupov, môže na základe požiadavky zákazníka urobiť niektoré zmeny vo výrobe v priebehu niekoľkých hodín.

Zber údajov z výroby - EMANSAk zavedenie zmeny spočíva iba v úprave postupnosti krokov, alebo v použití iného materiálu, postačí požadované zmeny nastaviť v systéme. Pracovníci vo výrobe tak dostávajú okamžite, bez potreby akýchkoľvek zaškolení, inštrukcie v súlade s novým pracovným postupom. Dôležité je, aby MES / MOM systém umožňoval robiť takéto zmeny aj bežným používateľom, čiže bez potreby čokoľvek programovať.

Samozrejme, obdobná softvérová podpora nemusí byť užitočná napríklad pre rafinériu, ktorá vo výrobnom programe nerobí počas roka takmer žiadne zmeny a nevyrába ani rôznorodé produkty. No pre fabriku s viaczmenovou prevádzkou, vysokou variabilitou výroby a častými zmenami v portfóliu, čiže s takzvanou diskrétnou výrobou, sa ukazuje byť softvérový systém pre podporu a kontrolu výrobných procesov nevyhnutnosť. Obzvlášť ak na ňu odberatelia kladú prísne nároky na kvalitu, čo je dnes viac pravidlom ako výnimkou.  

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Chcete vedieť viac?