RFID a RTL

RTL systémy (Real Time Locating System)

RFID technológia slúži na bezkontaktnú identifikáciu pracovníkov, vozíkov a dielov. Eliminuje sa tak čas potrebný na prihlasovanie pracovníka na pracovisko a tiež skenovanie dielov pri kontrole montáže.

Bezkontaktná identifikácia vo výrobe - EMANS

Využitie

  • Sledovanie polohy majetku, tovaru a osôb v reálnom čase
  • Snímanie polohy RFID tagov vo vnútri budov, prípadne v rámci areálov na vzdialenosť 50m.
  • Čítanie a zapisovanie informácií uchovávaných v tagu.

Máme skúsenosti s nasadením tejto technológie v náročnom segmente automobilového priemyslu. V týchto prevádzkach, kde väčšina pracovníkov narába s nástrojmi a produktmi vysokej hodnoty, sme tak splnili potrebu bezkontaktnej identifikácie materiálu a operátorov.

Princíp je jednoduchý: na diel alebo vozík sa nalepí aktívny RFID tag, ktorý vysiela signál. Signál je prijímaný prijímačom, ktorý prostredníctvom LAN siete prenáša signál do riadiaceho počítača.

Výhody RFID

  • Skracuje dobu identifikácieRFID
  • Odstraňuje nutnosť kontaktu s dielom
  • Možnosť identifikácie viacerých položiek súčasne
  • Zníženie chybovosti
  • Možnosť ukladania informácií
  • Nie je potrebná priama viditeľnosť tagu

V prípade záujmu Vám radi predstavíme praktické skúsenosti pri nasadzovaní RFID riešení z pohľadu zohľadnenia základných princípov: identifikácie, monitoringu, procesu a samozrejme ceny.