Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Operatívna zmena výrobného postupu podľa potreby výroby

Flexibilné riadenie výrobného procesu

Emans ponúka efektívne riešenie potrieb riadenia výrobného procesu od prijatia výrobnej zákazky, vyskladnenia materiálu, cez jednotlivé kroky výrobného procesu, až po kontrolu kvality a expedíciu

Pri výrobe výrobkov s vysokou variabilitou existuje niekoľko variant procesu, ktoré sa navyše často menia. Aby vedeli pracovníci rýchlo a pohodlne reagovať na zmeny vo výrobnom procese, ponúka Emans nástroj na tvorbu modelov výrobných procesov (Business Process Modeler - BPM). Aktivovaním takéhoto modelu je možné rýchlo a jednoducho konfigurovať a riadiť výrobný proces.

Operatívna zmena výrobného postupu podľa potreby výroby

Nástroj BPM spĺňa nasledovné požiadavky na konfiguráciu a zmenu procesu

 • Intuitívne a jednoduché ovládanie
 • Možnosť vykonania zmien v reálnom čase bez nutnosti zastavenia výroby
 • Prehľadné grafické znázornenie procesu. Proces sa modeluje ako postupnosť krokov prepojených vo forme diagramu
 • Jednoduchá komunikácia so zariadeniami na jednotlivých pracoviskách
 • Konfigurácia krokov pomocou nastavenia parametrov
 • Proces je možné v akomkoľvek mieste vetviť, spájať na základe definovanej podmienky (naskenovaný kód výrobku...)

Ukážka BPM modelera v prostredí Emans

EMANS Business Process Modeler - BPM

V každom kroku procesu sa môže vykonať úkon, ktorý vyberieme zo zoznamu úkonov a nastavíme jeho parametre.

Príklad úkonov, ktoré je možné definovať

 • Načítanie vstupu z PLC
 • Vytlačenie čiarového kódu
 • Načítanie čiarového kódu skenerom
 • Načítanie informácií z RFID tagu (napr. prihlásenie operátora)
 • Nastavenie momentu skrutkovačky
 • Nastavenie digitálneho výstupu (napr. spustenie dopravníka)
 • Vyhodnotenie kamerovej skúšky
 • Zobrazenie montážneho kroku na obrazovke operátora

Montážny proces na obrazovke operátora

Business Process Modeler - BPM Screenshot

Častým prípadom použitia je práve zobrazenie aktuálneho kroku montážneho procesu na obrazovke operátora. Montážna obrazovka operátorovi zobrazuje aktuálny montážny krok a ďalšie informácie (napr. číslo objednávky). Operátor má možnosť interakcie, môže preskočiť krok, zadať prestoj, alebo chybu výrobku.

Jednotlivé časti obrazovky je možné meniť pomocou parametrov. To znamená, že v každom kroku montážneho procesu je možné nastaviť napríklad text s inštrukciami, obrázok a animáciu, alebo zmeniť zobrazované parametre na pravej strane obrazovky. Zmena sa vykonáva pomocou jednoduchého editora.

BPM modeler možno spustiť priamo v internetovom prehliadači bez nutnosti inštalácie aplikácie. Proces je teda možné meniť z akéhokoľvek miesta s pripojením do podnikovej siete.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.