Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Nulová chybovosť vo výrobe

Včasné zachytenie chýb vo výrobnom procese a eliminácia chybovosti na výstupe

Kvalita je dnes jednou zo základných požiadaviek na výrobu, či už ide o kvalitu vstupných komponentov, montáže, či konečného produktu.

Z pohľadu nákladov je dôležité dodržať kvalitu výrobku na prvýkrát tak, aby nebolo potrebné dodatočne vykonávať na výrobku opravy. Zamedzí to vzniku nepodarkov (Scrap), ktoré výrazne zvyšujú náklady na materiál ale aj znižujú efektivitu výroby.

Včasné zachytenie chýb vo výrobnom procese - EMANS

Jednotlivé kroky výrobného procesu je možné automaticky kontrolovať. Základnou otázkou je “Čo vyrábať”. Systém kontroluje, či pracovník realizuje objednávky podľa plánu, sleduje vykonávané operácie, prípadne aj poradie ich vykonávania.

Najčastejším procesom kde sa zavádza kontrola kvality je montážny proces. Pri vysokej variabilite produktov a výrobe na zákazku, prípadne JIT, môže systém navigovať operátora pomocou obrazovky, celým priebehom montáže. Na obrazovke sa zobrazujú jednotlivé montážne kroky, kde sa operátorovi zobrazujú všetky potrebné informácie (čo a ako vyrábať).

Okrem zobrazovania montážnych inštrukcií je dôležité kontrolovať, či boli kroky výrobného procesu správne vykonané.

Je možné sledovať a vyhodnocovať výstupy viacerých zariadení

  • Elektrické a pneumatické skrutkovačky (moment skrutkovania, uhol, čas)
  • PLC a CNC - komunikácia a výmena signálov s riadiacimi počítačmi
  • Senzory – napríklad prítomnosť alebo poloha konkrétnej súčiastky
  • Kamery – snímanie a vyhodnocovanie obrazu
  • Pick to light systémy – navigácia a kontrola pri výbere dielu
  • Skenery čiarových kódov – kontrola správnosti montovaných komponentov
  • Kontrolné tlačidlá
  • Elektroskúška – kontrola elektrických zapojení

O vykonaní skúšky kvality môžete automaticky viesť záznam uložením zosnímaných parametrov, prípadne aj obrazovej dokomentácie (fotka výrobku na konci montážneho kroku).