Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Benefity riešenia EMANS pre váš podnik

  • Integrácia procesov a zdieľanie zdrojov medzi výrobou, logistikou, kontrolou kvality a údržbou
    Vytvorenie prostredia na prepojenie virtuálneho a fyzického sveta, prepojením interaktívnych zariadení (dotykový panel, optický senzor, kamera...) je možné vytvárať podmienené výrobné procesy vo vzťahu človek a stroj
    Otvorenosť systému bez obmedzenia použitia zariadení od rôznych výrobcov

Prínosy MOM systému EMANS pre výrobu 

VLASTNOSTI RIEŠENIA EMANS

Flexibilný 

EMANS sa prispôsobí jedinečnosti každej výroby. Dokáže pružne reagovať na rozširovanie alebo zmenu výroby v čase, na zmenené požiadavky zákazníka. Možnosť flexibilnej zmeny pracovného postupu pozostáva z úpravy nových postupov, pričom každá zmena v procesoch je automaticky okamžite distribuovaná na pracovisko. EMANS tak vytvára, kontroluje a riadi vzťahy medzi materiálom, zariadeniami a ľudskou obsluhou okamžite po vykonanej zmene.

Bezpapierový

Nasadením automatického monitorovania výrobného procesu odstraňuje ručne vyplňované dokumenty a výkazy a nahradzuje ich elektronickým zobrazovaním. Záznam o celom priebehu výroby v požadovanom rozsahu je vykonaný digitálne, rovnako ako záznamy o prestojoch, nepodarkoch a pod. Elektronické je aj riadenie výrobných operácií - distribúcia objednávok a kusovníkov, vizualizácia procesov, výrobných postupov, technických výkresov...

Otvorený

Architektúra riešenia je postavená tak, aby EMANS mohol bez obmedzenia nadviazať na už existujúce zariadenia, či využívaný ERP systém. Zákazník tak môže používať zariadenia od rôznych výrobcov. Prehľadnosť a ergonómia aplikácie je dostatočne zrozumiteľná na to, aby správu nad systémom prevzal koncový používateľ.