Reference

Uvedený výběr případových studií demonstruje jako podniky z oblasti výroby a logistiky využívajú Smart Industry řešení EMANS pro různe potrěby a jakou přidanou hodnotu vnáší řešení do jejich procesů.

                            Smart Industry řešení EMANS u našich klientů

Modulárnost řešení EMANS umožňuje jeho personalizovanou implementaci prostřednictvím které možno reagovat na aktuální potřeby podniku nebo jeho konkrétní výzvy. Níže uvedený výběr případových studií demonstruje jako podniky z oblasti výroby a logistiky využívajú Smart Industry řešení EMANS pro různe potrěby a jakou přidanou hodnotu vnáší řešení do jejich procesů.

Případová studie #1

Cíle řešení:

 • Dodávky Just-in-Time
 • Sběr dat a monitoring výrobního procesu
 • Přehled nad výrobou

Implementace řešení:

Přidaná hodnota řešení:

 • Snížení úniků
 • Pokles chybovosti
 • Regulace lidského faktoru

Případová studie #2

Cíle řešení:

 • Zvýšení produktivity
 • Prevence ztráty materiálu
 • Snížení pře stojů strojů z důvodu chybícího materiálu

Implementace řešení:

 • Řízení zaměstnanců na základě RFID čipů
 • Elektronické pracovní záznamy a účetnictví   
 • Řízení toku materiálu ve výrobě
 • Vizualizace výrobních postupů a technické dokumentace
 • Plánovaní údržby výrobních technických prostředků

Přidaná hodnota řešení:

 • Přesné údaje o průběhu výrobního procesu
 • Podrobní informace o nevýrobních činnostech
 • Snížení  nákladů z důvodu omezení přestojů a ztráty materiálu
 • Hlášení o stavu skladových zásob
 • Eliminace krádeží materiálu

Případová studie #3

Cíle řešení:

 • Zabezpečení plynulého procesu příjmu a výdeje tovaru v skladě
 • Řízení regálových zakladačů

Implementace řešení:

 • Zabezpečení rovnoměrného vytěžování skladových kapacit
 • Koordinace příjmu a výdeje tovaru stejnými přepravními zařízeními

Přidaná hodnota řešení:

 • Proces navžen na trvalé udržování skladových kapacit na předdefinované úrovni

Případová studie #4

Cíle řešení:

 • Optimalizace skladových zásob
 • Sledování data spotřeby
 • Řízení přípravy objednávek
 • Distribuce objednávek podle rozvozních tras

Implementace řešení:

 • Monitorování toku materiálu RFID čipy
 • Řízení toku materiálu v pickingových oblastech
 • Plánovaní pickingových procesů a expedice
 • Plánování zákaznických objednávek
 • Třídění přepravek pro závozní trasy
 • Operativní optimalizace výkonu pracovních postů
 • Autonomní feeding na pracovních postech

Přidaná hodnota řešení:

 • Zvýšení pracovní efektivity
 • Optimalizace lidských zdrojů
 • Snížení chybovosti
 • Hlášení o stavu skladových zásob v reálném čase
 • Bezpapírové pracoviště
 • Navýšení výrobního potenciálu

Případová studie #5

Cíle řešení:

 • Včasné zásobování výrobních linek vstupním materiálem
 • Odvoz hotových výrobků z výrobních linek na další zpracování
 • Inteligentní řízení kapacit dopravních zařízení

Implementace řešení:

 • Operativní plánovaní výroby na výrobních linkách
 • Monitorování taktu výrobních linek
 • Vizualizace přepravních požadavek pro operátory přepravních zařízení
 • Rovnoměrné vytěžování dopravních zařízení na základě aktuálnich potřeb přepravy materiálu

Přidaná hodnota řešení:

 • Zvýšení efektivity dopravních zařízení
 • Snížení přestojů na výrobních linkách z důvodu nedostatku vstupního materiálu

Případová studie #6

Cíle řešení:

 • Digitální odpisování práce
 • Identifikace důvodů prostojů

Implementace řešení:

 • Sledování docházky zaměstnanců
 • Sběr výrobních dat
 • Monitoring pracovního toku

Přidaná hodnota řešení:

 • Sledování práce
 • Reporting
 • Traceabilita - rodný list výrobku
 • Zvýšení produktivity
 • Digitalizace administrativy a technické dokumentace

Případová studie #7

Cíle řešení:

 • Systém ANDON
 • Sledování příjmu a výdeje skladových zásob
 • Sledování životního cyklu výlisků (FIFO)

Implementace řešení:

 • Monitoring příjmu a výdeje skladových zásob
 • Identifikace konkrétní lokalizace jednotlivých položek v skladových zásobách a jejich přesné pozice

Přidaná hodnota řešení:

 • Snížení chybovosti
 • Redukce odpadovosti
 • Zvýšení kvality

Případová studie #8

Cíle řešení:

Implementace řešení:

 • Pick-to-Light systém
 • Podrobní rodný list výrobků
 • Focení výrobků na výstupní inspekci
 • Vizualizace pracovních postupů na pracovních postech
 • Monitoring důvodů zmetků
 • Integrace KARDEX-u

Přidaná hodnota řešení:

 • Optimalizace řízení a kontroly výrobního toku
 • Zvýšení kvality
 • Traceabilita - rodný list výrobku
 • Bezpapírová výroba

Případová studie #9

Cíle řešení:

 • Sběr a uchovávání výrobních dat

Implementace řešení:

 • Získávání dat z PLC
 • Monitorování výrobního plánu
 • Monitorování výrobní linky

Přidaná hodnota řešení:

 • Centralizace výrobních dat
 • Zpřístupnění výrobních dat objednavateli
 • Traceabilita - jednoduchá identifikace závadních dílů i při pozdních reklamacích

Případová studie #10

Cíle řešení:

 • Řízení procesu kittingu
 • Sběr výrobních dat
 • Distribuce výrobních instrukcí na pracovních postech
 • Monitoring a reporting výstupní kontroly

Implementace řešení:

 • Vizualizace pracovních instrukcí
 • RFID čipy a QR kódy na materiálech v toku
 • Sběr výrobních dat z PLC a ostatních zařízení
 • Testování kvality analýzou obrazu
 • Digitální implementace Poka-Yoke

Přidaná hodnota řešení:

 • Zvýšení produktivity
 • Všeobecné pozdvihnutí kvality
 • Traceabilita - rodný list výrobku
 • Zvýšení OEE na pracovních postech
 • Snížení chybovosti v procesu pickingu

                                                                 Výběr našich klientů