VYUŽÍVEJTE SVÉ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ NAPLNO S EMANS OEE 4.0

Zvyšte strojovou a provozní inteligenci své výroby s řešením EMANS OEE 4.0. Systém neustále monitoruje vaše výrobní zařízení a na základě těchto dat zlepšuje procesní řízení provozu a tím i produktivitu výrobních zařízení.

Dohodněte si OEE 4.0 konzultACI

váš provoz s emans oee 4.0 získá

Zvýšení provozuschopnosti výrobních zařízení

 

18 %

Zvýšení provozní výkonnosti

 

27 %

Zlepšení průměrné výkonnosti strojů

 

7 %

Nárůst celkové efektivnosti zařízení (OEE) 

 

27 %

Zlepšení kvality výroby

 

8 %

Zredukování neplánovaných výpadků

 

67 %

Automobilový průmysl

Potravinářský průmysl

Strojařství

Elektrotechnika

Slévárenství

Kovovýroba

Nábytkárska výroba

Dřevozpracující a papírenský průmysl

rozšíŘené oee funkce, které využijete ve svém provozu

Sledování průběhu rozdělané výroby v reálném čase

EMANS OEE 4.0 monitoruje neustále stav vaší výroby na všech pracovištích a vy máte k dispozici projekce finalizace jednotlivých objednávek

Digitální odepisování výroby

Odepisování vaší výroby nebylo jednodušší. EMANS OEE 4.0 zaznamenává hlavní výkonnostní data, které máte k dispozici v archivu a odepisuje použitý materiál

Vyhodnocování výrobních postupů s plány

Své výrobní plány máte pořád pod kontrolou. EMANS OEE 4.0 sleduje průběh výroby s  objednávky čekající na zpracování a při odchýlkach od plánu jste okamžitě informováni 

Sledování výkonu výrobních strojů, zařízení a nástrojů

Systém nepřetržitě monitoruje vaše nástroje a výrobní zařízení a anomálie zaznamenává. Na případné odchýlky vás okamžitě upozorňuje a zabraňuje tak kritickým výpadkům výroby

Automatizovaný sběr dat z výrobních linek

Jíž žádné manuální sepisování dat a záznámů, ani žádné chybějící data. Svá výrobní data máte k dispozici v přehledních reportech

Sledování a vyhodnocování klíčových výrobních indikátorů (KPI)

Své výrobní KPI máte aktualizovány v průběhu pracovní směny a analytiku svého provozu tak máte pořád k dispozici

Jako Tier 1 dodavatel pro největší automobilové podniky garantujeme nejvyšší konformitu výrobních parametrů kol na naší autonomní montážní lince s průměrným taktem 20 sekund na jedno hotové kolo. Podrobní traceabilitu všech hotových kol a jejich technické parametry sleduje a zaznamenává EMANS MES, který zároveň zabezpečuje konformitu všech výrobních parametrů jako i přesné plnění výrobního plánu

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager

Chtěli by jste se dovědět co pro vás může EMANS OEE 4.0 ještě udělat?

další OEE 4.0 vlastnosti pro váš provoz

Detailní reporting výrobních ukazatelů v reálném čase

S EMANS OEE 4.0 máte k dispozici přehledné grafy se všemi důležitými ukazateli, jenž vám poskytují klíčové informace pro kvalifikované rozhodování

Nepřetržité sledování strojů a jejich technického stavu

S EMANS OEE 4.0 nikdy nezanedbáte technický stav svých výrobních zařízení a technologií. Jakékoliv odchylky v technickém stavu jsou okamžitě hlášení údržbářům, čímž prodlužujete životnost svých zařízení a předcházíte výpadkům výroby

Zredukování poruchovosti a neplánovaných odstávek

Detailní analýzou technického stavu výrobních technologií EMANS OEE 4.0 předchází vzniku poruch, neplánovaných odstávek a neželaných prostojů

Maximalizace výrobního výkonu

S EMANS OEE 4.0 odblokujete skrytý výkonnostní potenciál svých zařízení a maximálně posílite  jejich provozuchopnost

Rozšíření výrobní kapacity a optimalizace výrobních nákladů

Systém podrobní datovou analýzou identifikuje nevyužiou výkonnost a úzke hrdla a tím si rozšířite výrobní kapacitu svého provozu

Úspora energí a zamezení vzniku odpadů

Vaše výrobní zařízení jsou vytěžené podle výrobních plánů a bezodkladních provozních potřeb, čímž se předchází volnoběhu strojů a šetří se energie a vzniku odpadů

Řešení emans již využívají

„Systém EMANS MES/WES od ANASOFTu řídí zásobování materiálu pro největší domácí automobilový závod v reálném čase, přesné dodávky správních komponentů jsou připravené na expedici do automobilky do 17-tich minut od odvolávky“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Díky novému řídícimu software EMANS WES od ANASOFTu dokážeme rozšiřovat portfolio 3 000 různých druhů čerstvých potravin jako i souběžně vychystávat velkoobjemové zákazky pro firemní klientelu a nízkopoložkové objednávky pro domácnosti s dodáním v den objednání v ročních objemech přesahujících 50 tisíc ton“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys 

„V Dedolesu jsme plánovali masivní mezinárodní expanzi, které bylo nutné přizpůsobit nejenom marketing, ale především všechny skladové procesy. I díky řešení inteligentního řízení skladu a skladové logistiky EMASN WES od Anasoftu dokážeme efektivně obsluhovat multi-kanálový retail pro 20 evropských krajin“

Jaroslav Chrapko, CEO
Dedoles

Novinky / Blog

05.01.2024

5 digitálních trendů ve zdravotnictví a med-techu na rok 2024

05.01.2024

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech

05.01.2024

6 trendů a predikcí v digitální transformaci a řízení firem na rok 2024