Kompletní rodný list výrobku

Traceabilita je sledování a ukládání údajů o výrobě (ukládání výrobních parametrů, informací o použitých materiálech, polotovarech a dílech při výrobě výrobku). Jestli se například zjistí nedostatek na jednom kuse dílu, který byl na výrobek montovaný, je díky traceabilitě možné vyhledat výrobky, na které se použili díly stejné šarže, balení a pod...

Vytváření rodných listů výrobků systémem EMANS umožní výrobním společnostem poznat a kdykoliv dohledat přesný „rodný list“ výrobku – přesné informace jak, kdy a z jakých součástí byl výrobek vyroben a kde se použil (případně prodal).

Kompletní rodný list výrobku - EMANS

Během výroby EMANS sbírá všechna důležitá data související s produktem a právě probíhajícími operacemi. Jsou to velmi hodnotné výrobní důkazy, data, která obsahují odměřené parametry z výrobní vrstvy, použité materiály a komponenty, senzorické obrazy, fotky a mnohá jiná data. Jedinečná architektura řešení EMANS umožňuje neomezený sběr údajů během výroby, díky čemuž dokážete evidovat, identifikovat a archivovat všechny aktivity ve výrobě.

Kromě sledováni parametrů a použitých materiálů je také možné sledovat a ukládat údaje o postupu výroby (kdo, kdy, jakou operaci vykonal), výsledky testování včetně ukládání výsledků měření, vzniklé neshody a způsob jejich řešení, všechnu výrobní dokumentaci, podmínky výroby (tlak, teplota, šroubovací momenty) a mnohé další parametry. Po dokončení výroby je možné zjistit, kde byl daný výrobek či polotovar použit nebo prodán a jaké byly jeho výrobní parametry (podle šarže nebo výrobního čísla).

Sledování traceability se využívá hlavně v automobilovém průmyslu. Vymezuje ho zejména standard VDA 5005.

Smart Industry newsletter

Případové studie, novinky a zajímavosti z digitální revoluce v průmyslu přímo do vaší schránky.


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelem zasílání newsletteru a informací souvisejících s našimi službami a produkty. Máte právo proti tomuto zpracování namítat na mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti. Víc informací: Ochrana osobních údajů.