Přínosy Smart Industry řešení EMANS pro váš podnik

Zvýšení efektivity výrobních zařízeníZvýšení efektivity výrobních zařízení

 • Zlepšení efektivity využití výrobních zařízení
 • Zvýšení výrobní kapacity a potenciálu strojů, zařízení a propustnosti výrobních linek

 Optimalizace lidských zdrojůOptimalizace lidských zdrojů

 • Zvýšení produktivity zaměstnanců
 • Minimalizace časového rozsahu potřebného pro integraci nových zaměstnanců
 • Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců při práci

 Eliminace plýtvání a únikůEliminace plýtvání a úniků

 • Eliminace různých typů a druhů plýtvání, odpadovosti a úniků
 • Identifikace zdrojů a příčin plýtvání
 • Zvyšování spolehlivosti výrobního prostředí 

Snížení chybovostiSnížení chybovosti

 • Posilnění odolnosti zařízení a procesů vůči chybám
 • Redukce počtu zmetků a zákaznických reklamací
 • Zvýšení podílu produktů vyrobených bez potřeby dodatečných oprav

 Prevence a reaktivitaPrevence a reaktivita

 • Prevence vůči incidentům a odstávkám ve výrobních procesech
 • Zvýšení odezvy při poruchách, opoždění nebo nepředvídatelných okolnostech
 • Bezodkladní upozornění na závadný materiál, nesprávné nastavení zařízení a odchýlek od technologických regulací

 TraceabilitaTraceabilita

 • Zabezpečení dosledovatelnosti výrobních podmínek, klíčových ukazatelů a indikátorů kvality
 • Zabezpečení ad-hoc transparentnosti ve všech výrobních procesech
 • Vytváření detailního rodného listu produktu
 • Schopnost kontroly specifických pravidel platných pro daný průmyslný segment
 • Zabezpečení jednoznačných informací (tzv. single version of truth) řídícím pracovníkům v reálném čase
 • Vytváření kompletních audit trailů

 Bezpečnost a spolehlivostBezpečnost a spolehlivost

 • Zvýšení spolehlivosti a udržitelnosti výrobního prostředí
 • Zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí
 • IT bezpečnost

 FlexibilitaFlexibilita

 • Zvýšení reaktivity na změny v požadavcích klientů a trhu
 • Zvýšení schopnosti vyrábět vysoce variabilní produkty

Včasné dodávkyVčasné dodávky

 • Splnění požadavků klientů v rámci vyžádaného data dodání
 • Zabezpečení managementu zásobovacího řetězce
 • Vyvažování výroby a automatizace manipulace s materiálem