Vlastnosti EMANS

Vlastnosti řešení EMANS

Plánování

 • Operativní a detailní plánování výroby a výrobních procesů

 Operativní řízení zdrojů

 • Alokace a řízení práce
 • Koordinace jednotlivých činností ve výrobních procesech
 • Kontrola následnosti procesů

 Sbíraní dat a monitoring procesů

 • Okamžitý přístup k výrobním datům
 • Vytváření podrobného rodného listu výrobku
 • Vytváření a archivování výkazů práce stroje nebo zaměstnance

 Vyhodnocování výkonnostních ukazatelů

 • Bezodkladný a přesný monitoring a analýza celkové efektivity zařízení (Overall Equipment Efectiveness), celkové efektivity pracovníků (Overall Labor Efectiveness), efektivnosti využití materiálu (OY) a Key Performance Indicators v reálném času 

 Optimalizace využití zdrojů

 • Řízení výrobních a logistických činností autonomními a samo-učícími se algoritmy

 Bezpapírová výroba

 • Digitalizace podnikových procesů
 • Digitální distribuce výrobních příkazů a výrobní dokumentace

 Vizualizace

 • Vizualizace pracovních příkazů, výrobních postupů, technické dokumentace a aktuálního stavu výroby a upozornění v reálním čase

Standardizace

 • Kontrola dodržení pracovních předpisů Poka-Yoke, FIFO, LIFO, KANBAN, ANDON a dalších