Smart Industry řešení EMANS

             PROPOJTE A ŘIĎTE PODNIK JEDINÝM ŘEŠENÍM

Smart Industry Solution EMANS

Zefektivnění výrobního procesu, zvýšení jeho produktivity, kvality a flexibility

Smart Industry řešení EMANS vybudované na principech Průmyslu 4.0 představuje koncept „operačního systému“ výroby moderních podniků. Jeho rozsáhlá funkcionalita a vlastnosti umožňují efektivně plánovat, řídit, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé operace a procesy ve výrobě, logistice, údržbě a kontrole kvality. EMANS zabezpečuje zvýšení výrobního potenciálu, jeho kvality i rozšíření flexibility produkce.

Vytváření přidané hodnoty pro podnik

Díky využití inovativních technologií jako digitální dvojče, decentralizované architektury a interoperability průmyslového internetu věcí umožňuje Smart Industry řešení EMANS podniku zvyšovat celkovou efektivnost optimalizací produkční kapacity, minimalizací prostojů a rozšiřováním potenciálu výrobních zdrojů.

EMANS jako samo-optimalizační systém anticipuje a předchází vzniku chybovosti a odpadovosti, zmetků a incidentů stejně tak jako nežádoucím únikům. Systém v reálném čase identifikuje příčiny zhoršené kvality v materiálových, strojních nebo lidských zdrojích podniku, čímž zároveň snižuje výrobní a provozní náklady. Bezpečnost, spolehlivost a flexibilnost systému vnášejí přidanou hodnotu do jednotlivých procesů ve výrobním toku.

Digitalizace podniku

Digitální transformace

Smart Industry řešení EMANS navrhnuté podle principů kyberneticko-fyzikálních výrobních systémů umožňuje digitalizaci a automatizaci podnikových procesů. Propojení fyzického a virtuálního prostředí zabezpečuje okamžitý přístup k výrobním datům a řízení jednotlivých procesů v reálním čase.

EMANS navíc zajišťuje environmentální udržitelnost dematerializací papírové agendy jako i technické dokumentace. K automatizaci a optimalizaci podnikových procesů dochází prostřednictvím nejmodernějších technologií včetně umělé inteligence, digitálního dvojčeterozšířené a virtuální reality, neuronových sítí nebo automaticky řízených dopravních zařízení.

Univerzální řešení

Modulárnost řešení EMANS umožňuje personalizovanou implementaci pro aktuální potřeby nebo konkrétní výzvy podniku. Nezávislost od typů a výrobců automatizačních zařízení dává řešení EMANS široké možnosti integrace bez ohledu na velikost podniku nebo jeho zaměření.

Funkcionalita řešení EMANS                                                   Vlastnosti Řešení EMANS

 

Chcete vědět víc?