Lunys
řízení výrobní a kompletizační technologie | inteligentní intralogistika a WES

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie – inteligentná intralogistika a WES

 

Cílem projektu bylo nasazené řízení a monitorování výrobních technologií, řízení vychystávání a kompletizace objednávek až po jejich dodání koncovému odběrateli komplexním řídícím Smart Industry systémem EMANS. V rámci projektu byla nasazená nová generace WMS (Warehouse Management System) systému pro inteligentní řízení skladu a zásobování - Warehouse Execution System (WES). Smart Industry řešení bylo nasazené v provozu obchodno-distribuční společnosti LUNYS (sklad o rozloze 3500 m2) podnikající v dovozu a distribuci čerstvého ovoce, zeleniny a potravinového tovaru.  

Zadání projektu:

 • Naskladňování supermarketu pracovišť při dopravníkovém pásu
 • Dynamická alokace objednávek pro vychystávácí pracoviště
 • Efektivní plánování výroby

Implementace:

 • Implementace Warehouse Execution System (WES) modulu a Manufacturing Operations Management (MOM) modulu Smart Industry řešení EMANS
 • Zavedení vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT) a internetu služeb (IoS)
 • Nasazení technologie digitálních dvojčat
 • Zavedení autonomních algoritmů (AI)
 • Decentralizovaná a distribuovaná architektura platformy systému EMANS
 • Integrace systému EMANS s řídícími PLC (dopravníkové pásy, digitální váhy, kamerový systém na čárové kódy)
 • Integrace systému EMANS s již zavedeným podnikovým ERP systémem
 • Integrace systému EMANS s ECM (Enterprise Content Management) systémem a aplikace digitálního vlastnoručního podpisu SIGNATUS

Výsledky řešení:

 • Vyhotovování reportů s aktuálními a přesnými údaji v realném čase
 • Autonomní řízení vychystávání jednotlivých objednávek
 • Kompletizace objednávek a jejich následní expedice
 • Monitorování výrobního procesu a výrobních technologií
 • Poloautomatizované vychystávání tovaru a jeho kompletizace (třídění využitím automatického dopravníka)
 • Sledování a řízení využívání materiálů (vratných a nevratných přepravek a přepravek pro mražený tovar)
 • Digitalizace a automatizace dodacích dokumentů - dematerializace výrobního a distribučního procesu
 • Přesné navážené množství jednotlivých tovarů se automaticky eviduje do podnikového ERP systému
 • Automatické generování dodacích listů

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonomní a dynamické řízení montážní linky

Komplexní řízení skladové logistiky | WMS

Inteligentní řízení skladové a e-commerce logistiky | WES