TWD
Komplexní řízení skladové logistiky | WMS

Komplexné riadenie skladovej logistiky (Warehouse Execution System)

 

Cílem projektu bylo zavedení komplexního řízení skladové logistiky obchodno-distribuční (e-commerce/e-shop) společnosti twd prostřednictvím nové generacie WMS (Warehouse Management System) modulu Smart Industry řešení EMANS. Smart Industry systém EMANS zabezpečuje řízení vychystávání (picking) odběratelských objednávek a jejich následnou kompletizaci pro expedování a distribuci do 24 hodín (Slovensko) a 48 hodín (mezinárodní objednávky) z katalogu obsahujícího 18 000 tovarových položek (rozloha skladu 7 000 m2).

Zadání projektu:

 • Zabezpečit efektivní proces naskladnění tovaru
 • Zajistit správny a rychlý proces expedice zákazníckých objednávek
 • Zabezpečit správnost a aktuálnost dat ve firemním ERP systému
 • Optimalizace využití kapacity skladového prostoru

Implementace:

 • Implementace Warehouse Management System (WMS) modulu Smart Industry systému EMANS
 • Nasazení vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT) a internetu služeb (IoS)
 • Implementacr technologie digitálních dvojčat
 • Integrace WMS modulu systému EMANS s již nasazeným a používaným firemním ERP systémem
 • Standardizace a formalizace skladových procesů
 • Dynamické vychystávání (picking) tovarů ve skladu
 • Nasazení autonomních algoritmů (AI) pro inteligentní poziciování tovaru na skladu na základě aktuální obrátkovosti

Výsledek řešení:

 • Optimalizace procesů vychystávání (picking)
 • Zvýšení objemu zákaznických objednávek
 • Efektívnější využívání dostupních kapacit lidských zdrojů
 • Eliminace neproduktivního času a prostojů
 • Zkrácení doby nutné na vychystání objednávek
 • Redukce chybovosti v procesech kompletizace objednávek na expedici
 • Účinnější využití disponibilních kapacit skladu
 • Zpřístupnení funkce rychlé položkové inventury
 • Manažérsky reporting v reálném čase (sledování obrátkovosti nebo efektivity práce skladníků – OLE)

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Inteligentní řízení skladové a e-commerce logistiky | WES

Inteligentní řízení skladu tovarů | WES a intralogistiky

Řízení výrobní a kompletizační technologie | Inteligentní intralogistika a WES