Dedoles
inteligentní řízení skladové a ecommerce logistiky | WES

 

Nasazení inteligentního systému řízení skladu, zásob a vychystávání objednávek v expandujícím e-shopu Dedoles. Společnost požadovala implementaci systému dynamicky řízeného skladu, který by bol schopen autonomně řídit rozložení tovaru ve skladu podle očekávaných trendův a obrátkovosti jednotlivých položek. Ve skladu byla nasazena nová generace WMS (Warehouse Management System) systému pro řízení skladu a zásobování - Warehouse Execution System (WES).

Zadání projektu:

 • Řízení procesů zaskladnění
 • Řízení procesů vyskladnění
 • Řízení procesů dopĺňování tovaru z paletových regálů
 • Snížení počtu zákaznických reklamací
 • Zrychlení expedičních časů
 • Zvýšení počtu vybavených objednávek
 • Optimalizace skladu podle očekávaných trendů a obrátkovosti jednotlivých položek

Implementace:

 • Implementace Warehouse Execution System (WES) modulu Smart Industry řešení EMANS
 • Zavedení vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT) a služeb (IoS)
 • Nasazení technologie digitálních dvojčat
 • Decentralizovaná (distribuovaná) architektura platformy systému EMANS
 • Integrace systému EMANS s již zavedeným podnikovým ERP systémem

Výsledky řešení:

 • Optimalizace vychystávacích (pickovacích) tras
 • Rychlejší a přesnejší informovanost o pozici tovarů (inteligentní mechanizmus rezervací)
 • Inteligentní naskladňovací strategie
 • Eliminace chybovosti naskladňování, vychystávání a expedice
 • Aktualizace ERP systému v reálném čase
 • Snížení času nutného na přesuny pracovníků ve skladu
 • Digitální oběh dokumentů
 • Traceabilita – zabezpečení dosledovatelnosti podmínek skladování
 • Zvýšení spolehlivosti skladovacích procesů (eliminace nežádoucích situací)
 • Zrýchlení odezvy na změny zákaznických potřeb a požadavek trhu
 • Zvýšení flexibility korekce objednávek
 • Zlepšení včasných dodávek zákazníkům
 • Dynamické škálování vychystávání při vrcholech sezony ("peak") 

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Řízení výrobní a kompletizační technologie | Inteligentní intralogistika a WES

Komplexní řízení skladové logistiky | WMS

Inteligentní řízení skladu | WES