HBPO
řízení a monitoring montáže nárazníků 

Riadenie a monitoring montáže nárazníkov

 

Nasazení řešení v krajinách:

ČESKÁ REPUBLIKA|MEXIKO |SLOVENSKO | NěMECKO | MAĎARSKO | velká británie

Zadání projektu:

  • Sběr a uchovávání výrobních dat

Implementace:

  • Implementace Manufacturing Execution System (MES) modulu Smart Industry systému EMANS
  • Získávání dat z výrobních linek
  • Monitorování stavu plnění výrobního plánu
  • Monitorování výrobní linky a stavu výrobních jednotek

Výsledek řešení:

  • Centralizace výrobních dat ze všech výrobních zařízení
  • Zpřístupnění výrobních dat odběratelům 
  • Traceabilita – generování digitálních rodních listů výrobků
  • Inteligentní kontrola dodržování pracovních postupů a jejich pořadí - digitální Poka-Yoke (metoda zabraňování vzniku chyb způsobených člověkem nebo jejich okamžitá náprava)
  • Efektivní identifikace hotových výrobků podle použitých komponentů a jejich šarží v případě reklamací

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonomní a dynamické řízení montážní linky

Centrální automatizované řízení výrobního procesu