hortim
inteligentní logitiska potravinové distribuce

Obchodně-logistická potravinářská společnost HORTIM se rozhodla pro provozní automatizaci své nové chlazené logistické platformy. Společnost ANASOFT vytvořila kompletní digitální ekosystém provozu HORTIMU, v rámci kterého jsou prostřednictvím technologií jako IoT, AI a digitálních dvojčat dynamicky řízené logistické operace a zásobovací procesy napříč materiálovým tokem provozu - od přijetí tovaru až po expedici zákaznických objednávek. Distribuční centrum o rozloze 11 000 m2 disponuje 800 tunami čerstvého ovocí a zeleniny.

Díky dynamickému řízení logistiky může centrum expedovat zboží do několika desítek minut od přijetí objednávky, přičemž denně zásobuje síť s 1200 prodejnami. Ovoce a zelenina se tak může dostávat k zákazníkům již do 24 hodin od sběru u domácích pěstitelů. Inovativní řešení inteligentní potravinové logistiky od ANASOFTu řídí procesy s nejmenším počtem podnikových zdrojů při dosahování co nejvyššího provozního výkonu. Systém navíc reaguje na změny a okolnosti v reálném čase, a díky dynamickému řízení materiálového toku disponují logistické procesy agilností umožňující bezodkladně reagovat na změny na trhu a v spotřebitelském chování při zachování rychlosti, čerstvosti a kvality dodávaných potravin.

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Centrální automatizované řízení výrobního procesu

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonomní a dynamické řízení montážní linky