Lunys
Inteligentní řízení skladu tovarů | wEs a intralogistiky

Inteligentné riadenie skladu, WMS, warehouse management system, warehouse execution system, WES

 

Cílem projektu byla automatziace řízení skladu tovarů a jejich balení. Součástí projektu byla také implementace nové generace WMS (Warehouse Management System) systému - Warehouse Execution System (WES). WES modul systému EMANS řídí sklad tovarů o rozlohe 4000 m2. Sklad byl koncipován v souladu s principy inteligentního průmyslu (Industry 4.0) v obchodno-distribuční společnosti LUNYS podnikající v dovozu a distribuci čerstvého ovocí, zeleniny a potravinového tovaru.

Zadání projektu:

 • Řízení procesů zaskladnění, vyskladnění a přeskladnení tovarů
 • Řízení přípravy objednávek
 • Optimalizace skladových zásob
 • Sledování dat spotřeby
 • Distribuce objednávek podle lokalizace zákazníků

Implementace:

 • Implementace Smart Industry systému EMANS spolu s Warehouse Execution System (WES) modulem systému EMANS
 • Nasazení internetu věcí (IoT) a internetu služieb (IoS) s technologií digitálních dvojčat
 • Zavedení autonomních algoritmů (AI) za účelem inteligentního rozvrhování práce pro vychystávácí pracoviště
 • Decentralizovaná (distribuovaná) architektura platformy EMANS
 • Integracia systému EMANS s řídícím PLC
 • Integrace systému EMANS s podnikovým ERP systémem
 • Integrace systému EMANS s ECM (Enterprise Content Management) systémem a aplikacíu digitálního vlastnoručního podpisu Signatus
 • Implementace technologie RFID
 • Integrace vážící technologie a automatické tarování a čtení hmotnosti vážených položek

Výsledek řešení:

 • Řízení toku materiálu napříč celým provozem
 • Optimální plánování vychystávacích (pickingových) procesů a expedice zákaznických objednávek
 • Inteligentní plánování efektivního zpracování zákaznických objednávek
 • Třídění přepravek pro závozní trasy
 • Operativní optimalizace výkonu pracovních postů
 • Zvýšení pracovní efektivity
 • Optimalizscr lidských zdrojů
 • Redukce chybovosti – eliminace nesprávně expedovaných objednávek
 • Monitoring stavu skladových zásob v reálném čase
 • Dematerializace pracovních postupů
 • Rozšíření výrobního potenciálu – nárůst objemu objednávek

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Inteligentní řízení skladu | WES

Komplexní řízení skladové logistiky | WMS

Řízení výrobní a kompletizační technologie | Inteligentní intralogistika a WES