AGRANA
InteligentnÍ Řízení Sběrových kampaní

Inteligentné riadenie zberových kampaní, TMS, Transport Management System

Nasazení řešení v krajinách: 

česká republika | rakousko |Slovensko | maďarsko

Zadání projektu:

  • Řízení sběrových kampaní

Implementace:

  • Implementace Transportation Management System (TMS) systému
  • Automatický dispečink- odesílaníe pracovních příkazů
  • Virtuální kokpit – mobilní jednotka pro dispečera pro zastoupení řidiče
  • Navigace vozidel podle přepravního plánu a aktuálních potřeb

Výsledky řešení:

  • Evidence zvozu prostřednictvím vlaku (vykládka a zvoz k vlakům)
  • Záložní notifikace řidičů v případě výpadku spojení
  • Vizualizace polohy vozidel v terénu v reálném čase
  • Monitoring průběhu převozu materiálu v reálném čase a upozorňování na nestandardní stavy
  • Sběr údajů o vozidlech, trasách, zpracování údajů z váhy a o stavu obsazenosti linky

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Inteligentní řízení skladové a e-commerce logistiky | WES

Řízení výrobní a kompletizační technologie | Inteligentní intralogistika a WES

Komplexní řízení skladové logistiky | WMS