Plastic Omnium
Inteligentní řízení montáže nárazníků 

Inteligentné riadenie montáže nárazníkov

 

Cieľom projektu bolo riadenie procesov vychystávania komponentov (kitting), montáže a výstupnej kontroly kvality v prevádzke na výrobu nárazníkov. Smart Industry riadiaci systém EMANS okrem riadenie procesov aj zbiera a archivuje informácie a parametre o jednotlivých vyrábaných produktoch počas celého procesu montáže vo výrobnej prevádzke Plastic Omnium.

Zadání projektu: 

 • Dodávka hotových výrobkov v režime Just-In-Sequence
 • Celkový prehľad o výrobnom procese v reálnom čase

Implementace:

 • Implementace Manufacturing Operations Management (MOM) modulu Smart Industry systému EMANS
 • Zavedení vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT)
 • Nasazení Pick-to-Light systému v procesu vychystávání komponentů
 • Vizualizace pracovních postupů na výrobních postech
 • Monitoring příčin scrapu (zmetků)
 • Integrace systému EMANS s automatizovaným zakladacím zařízením KARDEX
 • Integrace systému EMANS s podnikovým ERP systémem
 • Zavedení komunikace EDI
 • Nasazení QR technologie a kamerových systémů
 • Implementace RFID technologie

Výsledek řešení:

 • Optimalizace řízení a kontroly výrobního toku
 • Zvýšení kvality
 • Generování podrobních rodních listů výrobků
 • Automatické vyhotovování obrazového záznamu hotových výrobků při výstupní inspekci kvality
 • Monitoring příčin zmetků  ("scrapu"), jejich reporting a příprava podkladů pro nápravní opatření - traceabilita
 • Bezpapírová (dematerializovaná) výroba

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Centrální automatizované řízení výrobního procesu

Řízení výrobní a kompletizační technologie | Inteligentní intralogistika a WES

Autonomní a dynamické řízení montážní linky