Stiebel Eltron
Digitalizace výroby tepelných čerpadel

DIGITALIZÁCIA VÝROBY TEPELNÝCH ČERPADIEL

 

Cílem projektu byla digitalizace výrobní linky tepelných čerpadel ve výrobní továrně Tatramat – ohrievače vody s.r.o. (člen skupiny STIEBEL ELTRON). Digitalizace měla za následek k sledování, zápisu, dokumentování a vyhodnocování jednotlivých pracovních procesů a materiálových toků ve výrobě tepelných čerpadel.

Cíle projektu: 

 • Digitální odepisování práce (OLE) a výrobních operací při kusové a dávkové výrobě
 • Identifikace důvodů prostojů

Implementace:

 • Nasazení Smart Industry systému EMANS
 • Zavedení vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT)
 • Integrace systému EMANS s podnikovým ERP systémem

Výsledek řešení:

 • Zvýšení produktivity bez zásahu do výrobních procesů
 • Automatizace sledování docházky zamestnanců
 • Sledování produktivity práce zamestnanců (OLE) v reálném čase
 • Vyhodnocování a porovnávání produktivity práce zamestnanců
 • Sběr výrobních dat
 • Zabezpečení traceability produktů – rodný list výrobků
 • Monitoring materiálového toku
 • Digitalizace (dematerializace) administrativy a technické dokumentace

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonomní a dynamické řízení montážní linky

Řízení montáže a monitoring nárazníků