Matador Automotive
Autonomní synchronizace logistiky a výroby (Milk Run 4.0)

AUTONÓMNA SYNCHRONIZÁCIA LOGISTIKY A VÝROBY (MILK RUN 4.0)

 

Cílem projektu bylo zabezpečit rovnoměrné a co nejefektivnejší vytížení dopravních zařízení zásobujících výrobní pracoviště vstupním materiálem a přepravujícím výrobní polotovary mezi jednotlivými pracovišti. Autonomní synchronizaci zásobování a výroby a automatizaci výrobní logistiky v provozu Tier 1 automotive dodavatele Matador Automotive zabezpečil Smart Industry systém EMANS.

Zadání projektu: 

 • Včasné zásobování výrobních linek vstupním materiálem 
 • Odvoz hotových výrobků z výrobních linek na další zpracování
 • Inteligentní řízení kapacit dopravních zařízení
 • Optimalizované a inteligentní řízení kapacit manipulační techniky

Implementace:

 • Nasazení řídícího Smart Industry systému EMANS
 • Připojení výrobních linek, supermarketu (skladu), Milk Run vláčků a supervizotského pracoviště do vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT)
 • Vytvoření virtuální kopie výrobního prostředí technologií digitálních dvojčat
 • Zavedení dynamického Milk Run systému (Milk Run 4.0)

Výsledek řešení:

 • Zvýšení efektivity vnitropodnikové logistiky
 • Snížení logistických prostojů na výrobních linkách z důvodu nedostatku vstupního materiálu
 • Redukce množství prostojů přepravních zařízení
 • Operativní plánování výroby na výrobních linkách
 • Monitorování taktu výrobních linek
 • Visualizace přepravních požadavek pro řidiče přepravních zařízení
 • Rovnoměrné vytěžování přepravních zařízení na základě aktuálních potřeb přepravy materiálu
 • Reporty dostupné na mobilních zařízeních

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Řízení výrobní a kompletizační technologie | Inteligentní intralogistika a WES

Inteligentní řízení skladové a e-commerce logistiky | WES

Komplexní řízení skladové logistiky | WMS