MCSyncro
Autonomní a dynamické řízení montážní linky

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky na výrobu kolies

 

Společnost MCSyncro (součást skupiny EUROFIT) si vybrala pro digitalizaci a automatizaci svého provozu Smart Industry řešení EMANS, které autonomně řídí kompletní proces výroby kol. Jako dodávatel kol pro automobilový průmysl, společnost MCSyncro automatizovala svou výrobní linku, kde montuje kola, které následně dodává pro výrobní závod Jaguar Land Rover.

Zadání projektu:

 • Autonomní a dynamické řízení montážní linky na výrobu kol

Implementace:

 • Implementace Manufacturing Operations Management (MOM) modulu Smart Industry systému EMANS
 • Zavadení vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT) a internetu služeb (IoS)
 • Nasazení technologie digitálních dvojčat
 • Integrace s podnikovým ERP systémem a řídícím PLC
 • Oboustranná komunikace s výrobními zařízeními v reálném čase
 • Integrace s automatickým kartézskym manipulátorem ve skladu hotových výrobků

Výsledky řešení:

 • Automatizovaný příjem a zpracování objednávek z podnikového ERP systému
 • Vyhotovování digitálního rodního listu vyrobených kol včetně podrobného popisu meření jednotlivých výrobních stanic, typů materiálu a konečných výsledků výroby
 • Vyhotovování reportů včetně přesných výrobních štatistik
 • „Integrity Test“ – automatická příprava podkladů vyrobených kol pro kontrolu kvality
 • Zabezpečení včasných dodávek hotových komponentů pro koncového odběratele
 • Zvýšení kvality hotových komponentů a produktivity výrobní linky
 • Minimalizace prostojů
 • Zvýšení agility procesů prostřednictvím decentralizované a distribuované architektury platformy systému EMANS
 • Redukce chybovosti a vzniku zmetků – snížení odpadovosti a plýtvání
 • Optimalizace výrobních a zásobovacích procesů výrobního provozu
 • Posilnění agility a flexibilnosti výrobního procesu

Smart Industry systém EMANS zabezpečuje fixní takt 22 sekund na montáž jednoho kola.

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Centrální automatizované řízení výrobního procesu

Řízení montáže a monitoring nárazníků