Tomark
Centrální automatizované řízení výrobního procesu

AUTOMATIZOVANÉ RIADENIE VÝROBNÉHO PROCESU

 

Cílem projektu bylo automatizované řízení výrobního procesu ve strojírenském podniku TOMARK. V podniku, který vyrábí produkty pro automobilový průmysl, vyvíjí a vyrábí športové letadla se pro tento účel nasadil Smart Industry řídící systém EMANS.

Řídící systém EMANS zabezpečuje plynulou výrobu na základě odběratelských objednávek, zaznamenávání naměřených technologických parametrů z výrobních zařízení pro jednotlivé výrobky, koordinaci toku materiálu cez výrobní pracoviště a poskytování sesbíraných a zpracovaných informací podnikovému ERP systému.

Zadání projektu:

 • Zvýšení produktivity
 • Snížení prostojů strojů z důvodu chýbějícího materiálu
 • Sledování docházky a výkonu (OLE)

Implementace:

 • Implementace Smart Industry systému EMANS s modulem na plánování údržby technických prostředků
 • Nasazení internetu věcí (IoT) a technologie digitálních dvojčat
 • Řízení toku materiálu ve výrobních procesech
 • Digitalizace (dematerializace) pracovních záznamů pro potřeby mzdového učetnictví  
 • Digitalizace (dematerializace) a vizualizace výrobních postupů a technické dokumentace
 • Integrace s podnikovým ERP systémem

Výsledek řešení:

 • Řízení toku materiálu a polotovarů ve výrobním procesu
 • Transparentnost materiálového toku ve výrobě
 • Přesné údaje o průběhu výrobních postupů
 • Digitální odpisování materiálu
 • Podrobní informace o nevýrobních činnostech
 • Snížení nákladů následkem omezení prostojů a ztráty materiálu
 • Hlášení o stave skladových zásob
 • Sledování celkové efektivnosti zařízení (OEE)
 • Automatizace docházky zaměstnanců snímaním biometrických otlačků
 • Zaznamenávání traceability a vyhotovování detailních rodních listů výrobků

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonomní a dynamické řízení montážní linky

Inteligentní řízení montáže nárazníků

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0