Manufacturing Management Forum 2012

12.11.2012

O své profesní zkušenosti se na setkání Manufacturing Management Forum (8.-9. listopadu 2012) podělilo téměř 60 manažerů výrobních podniků z České i Slovenské republiky. Pozvání přijali jak zástupci generálních ředitelů (16%), tak především výrobní ředitelé (49%).

Témy v roce 2012

  • Klíčové faktory ovlivňující řízení výroby
  • Hi tech company: moderní výkonově orientované výrobní společnosti
  • Tlak na výkon, optimalizace a výkyvy ve výrobě 
  • Plánování a procesy štíhlé výroby
  • Zajímavé projekty ve výrobě
  • Personalistika, motivace, stimulace
  • Sledování a vyhodnocování hodnotících ukazatelů ve výrobě

Svou přednáškou přispěly i zástupci společnosti ANASOFT, která byla hlavním partnerem akce. V úvodu prvního konferenčního dne představili moderní IT technologie v řízení výrobní společnosti, vizualizaci výrobních postupů - řízený lidský zdroj na pracovišti.

Součástí setkání byla také exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.