Udržitelnost jako aktuální téma v logistickém sektoru

08.06.2018

ANASOFT na EASTLOG-uVe dnech 17. - 18. května se v Praze konal již 21. ročník středoevropského kongresu EASTLOG - největšího logistického setkání v České republice. Rozsáhlý program rozdělený do šesti programových sekcí obeznamoval návštěvníky s nejnovějšími trendy v logistickém odvětví: v dopravě a spedici, v e-commerce, v lidských zdrojích, intralogistice, správě skladů a průmyslového developmentu.

Hlavní téma EASTLOG-u 2018 se stala udržitelnost, která byla přednášejícími reflektovaná napříč všemi sekcemi. Hokejový trenér, mentální kouč a motivátor Marian Jelínek otevřel kongres svou řečí, ve které vycházel z pozorování, že i navzdory stoupajícímu blahobytu, pocit štěstí klesá. Ekonom Vladimír Pikora navázal na Jelínka a pokračoval v tématu udržitelnosti jako trendu a to především v prostředí podniku. Vzhledem k současnému tempu změn poznamenal, že i logistické společnosti musí naskočit na vlnu změn, jestli chtějí přežít.

Udržitelnost firmy představovala další výrazný námět letošního středoevropského logistického kongresu. Zástupci logistických firem, ale i personální agentury přebíraly tohle téma v rámci panelové diskuze. Následně pak Filip Plevač představil aktuální možnosti a postup v digitalizaci firemních logistických procesů. Na tohle téma pak navázala i společnost ANASOFT – partner nové programové sekce ITLOG – prostřednictvím případové studie o inteligentní logistice. Peter Bílik, Smart Industry Solution Designer, demonstroval udržitelnost firmy na příkladu digitální transformace podniku z praxe.

Digitální transformace podniků se už postupně mění z konkurenční výhody na normu, z nástroje na expanzi podnikových aktivit se pozvolna stává instrument zabezpečení jejich udržitelnosti. Díky Smart Industry řešení EMANS fungujícího na principu Industry 4.0 a kyberneticko-fyzikálních výrobních systémů se povedlo společnosti inovovat logistické a podnikové procesy způsobem nejen rozšiřujícím výrobní potenciál a kapacitu, ale i výrazně minimalizujícím chybovost a zabezpečující pružnost v reakci na trhové změny a to i prostřednictvím nových technologií jako digitální dvojče nebo interoperabilní síť zařízení.

                                                   Kongres EASTLOG EASTLOG 2018

Interkonektivita průmyslového internetu věcí a digitalizace podnikových procesů umožňují vzájemnou komunikaci lidských, strojních a materiálových zdrojů podniku, což posléze vedlo k efektivnímu plánování, ale i realizaci jednotlivých logistických operací řízenými autonomními algoritmy. Navíc se prostřednictvím digitalizace povedlo dematerializovat podnikové procesy, čímž se společnost stala bezpapírovou a přispěla tak zároveň k environmentální udržitelnosti a snížení provozních nákladů.

                                                     Přednáška o inteligentní logistice Představování Smart Industry řešení

Chcete se dozvědět víc o digitální transformaci logistiky nebo podniku?

Umělá inteligence v logistice | Webinář

Současné procesy logistiky, přepravy a řízení dodavatelského řetězce se nacházejí uprostřed éry intenzivní transformace. Mezi klíčové katalyzátory těchto změn patří umělá inteligence. Více o automatizaci podnikové logistiky se dozvíte z webináře Umělá inteligence v logistice.

Digitalizace logistiky a řízení dodavatelského řetězce

Digitální transformace podniků jako i automatizace výroby se stávají normou i nezbytností nejenom pro expanzi, ale i dlouhodobou udržitelnost samotného podniku. V případě logistiky jde skutečně o naléhavý požadavek. Dynamické prostředí logistického sektoru generuje neustále nové nároky na kvalitu, flexibilitu jako i typy poskytovaných služeb.

Velká data a jejich efektivní využití v inteligentní výrobě a logistice

Digitální transformace otevřela široké pole možností pro nástup inteligentního průmyslu. Uprostřed současné digitální a průmyslové revoluce se nacházejí data, ke kterým získaly podniky bezprecedentní přístup jak co do obsahu, rozsahu a rychlosti jejich sběru, zpracování, tak i analytiky.