STU A ANASOFT testují umělou inteligenci pro logistiku

23.09.2019

Výzkumní laboratoř pro použití umělé inteligence ve Smart Industry

Společnost ANASOFT v roce 2018 rozšířila svůj interní výzkum a vývoj o spolupráci s akademickou půdou v rámci Výzkumní laboratoře pro použití umělé inteligence ve Smart Industry při Fakultě informatiky a informačních technologií STU.

Umělá inteligence postupně začíná pronikat do všech podnikatelských oblastí. Průzkum mezi manažery a podnikateli odhalil, že až 70 % dotazovaných respondentů plánuje tuto technologii implementovat do svých činností v horizontu následujících 3 až 5 let.

Umělá inteligence (AI) patří spolu s Internetem věcí (IoT), Internetem služeb (IoS) a velkými daty mezi přední technologie inteligentního průmyslu. I z tohoto důvodu se jim společnost ANASOFT intenzivně věnuje v rámci interního výzkumu a vývoje. ANASOFT využívá prvky umělé inteligence také ve svém Smart Industry řešení EMANS, kde slouží především pro účely dynamického řízení procesů, agilního zásobování a autonomizace operací ve výrobním toku.

laboratoř pro rozvoj inteligentního průmyslu

V roce 2018 rozšířila společnost ANASOFT svůj interní výzkum a vývoj o spolupráci s Fakultou informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě formou Výzkumné laboratoře pro použití umělé inteligence v Smart Industry. Laboratoř je součástí sítě analytických, diagnostických a technologických laboratoří Slovenské technické univerzity, které vznikly na základě dlouhodobého záměru univerzity a koncepce rozvoje vědy a techniky.

Umělá inteligence a velké data se momentálně zařazují mezi výzkumně-vývojové priority Smart Industry divize společnosti ANASOFT. Průzkum o umělé inteligenci mezi slovenskými manažery vedle jiného potvrdil, že prediktivní analytika patří mezi nejvyužívanější funkce umělé inteligence v domácích podnicích (především v oblasti údržby). Prediktivní analytika jako průsečík technologií umělé inteligence a velkých dat představuje zároveň aktuální předmět výzkumu Smart Industry divize.

V době progresivní automatizace,  robotizace a disruptivních technologií se výzkum a vývoj stává prioritou pro všechny podniky. Proto společnost ANASOFT do procesu výzkumu inovačního potenciálu exponenciálních technologií vstupuje s výrobními a obchodnými podniky. Právě Výzkumná laboratoř pro použití umělé inteligence ve Smart Industry se stala křižovatkou propojující inovátory, vědecko-výzkumné instituce a komerční sektor se zájmem prozkoumat a prakticky otestovat příležitosti nových technologií.

                                                      Výskum a vývoj v ANASOFTu Výskum a vývoj v ANASOFTu

UMělá inteligence pro optimalizaci logistiky

V minulém semestru spolupracovali odborníci ze společnosti ANASOFT a talentovaní studenti STU na praktickém zadaní ročníkového projektu optimalizace vychystávaní ve skladových procesech. Výzkumný projekt prediktivní analytiky realizované prostřednictvím nástrojů umělé inteligence (AI) se zaměřoval na možnosti zrychlení procesu vychystávaní zboží a objednávek ve skladech.

Vytvořené algoritmy založené na historických datech obrátkovosti položek navrhují prostorové uspořádání a rozmístění zboží na jednotlivé skladové pozice s ohledem na maximalizaci výkonnosti vychystávacího procesu. Tato predikční analytika nemá výhradní využití jenom při řízení skladů obchodně-distribučních firem nebo provozovatelů skladů a e-shopů, ale své uplatnění nachází i při agilním vnitropodnikovém zásobovaní.

Nejúspěšnější studenti pokračují v testovaní prediktivní analytiky na optimalizaci toku materiálu a vylaďování již hotových modelů pod vedením odborníků a pedagogů na umělou inteligenci. Později se z laboratorního prostředí přesunou do reálných prostor distribuční společnosti, kde se budou výsledky výzkumu a testovaných prototypů aplikovat v ostrém provozu.

Mezitím se ve Výzkumné laboratoři pro použití umělé inteligence v Smart Industry připravuje nové projektové zadání pod vedením společnosti ANASOFT jako hlavního garantu výzkumu. Podnikatelské subjekty se zájmem podílet se na zadáních vědecko-výzkumných projektů a testování experimentálních prototypů exponenciálních technologií se mohou přihlásit do Výzkumné laboratoře pro použití umělé inteligence ve Smart Industry.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Umělá inteligence začíná překopávat fungování firem

Umělá inteligence podle průzkumu mezi manažéry firem nejvíc změní průmysl, dopravu a logistiku. Jaké jsou reálné přínosy prvků umělé inteligence pro byznys?

Umělá inteligence v logistice | Webinář

Současné procesy logistiky, přepravy a řízení dodavatelského řetězce se nacházejí uprostřed éry intenzivní transformace. Mezi klíčové katalyzátory těchto změn patří umělá inteligence. Více o automatizaci podnikové logistiky se dozvíte z webináře Umělá inteligence v logistice.

Digitální dvojče: Vůdčí technologie inteligentního průmyslu

Mezi technologie, jež nabývají stále většího významu v éře kyberprůmyslu a inteligentní logistiky, se zařazuje technologie digitálního dvojčete. Digitální dvojče se dostalo do základního inventáře Průmyslu 4.0 a podniků digitálního věku spolu s Internetem věcí (IoT), velkými daty (Big Data) a strojovou inteligencí (Machine Intelligence).