Očekávejme neočekávané 2019: Blízká budoucnost a průlomové technologie

18.02.2019

      Očekávejme neočekávané 2019

Digitalizace. Umělá inteligence. Exponenciální technologie. Singularita. Průlomové technologie transformují společnosti i byznys rapidním tempem. Nová série česko-slovenských konferencí Očekávejme neočekávané se bude zaměřovat na témata blízké budoucnosti a příležitosti, které přinesou. Společnost ANASOFT bude vystupovat za oblast digitalizace průmyslu a logistiky.

 
 

 

Moderní technologie pronikají do praxe nepoměrně rychleji než v minulosti. Ověřené technologické a strategické modely ztrácejí svou relevantnost a efektivnost ve věku digitální transformace.

Současné průlomové technologie se také označují i za disruptivní právě proto, že významným a především bezprecedentním způsobem mění etablované procesy a vedou k vytváření nových modelů ve všech oblastech a odvětvích.

Společnost IPA Slovakia reaguje na tyto trendy a budoucnost, kterou se sebou přinášejí, jakož i na nezbytnou změnu myšlení pro svět zítřejška sérií česko-slovenských konferencí Očekávejme neočekávané.

Ve snaze se připravit na digitální budoucnost v profesionálním životě a také poukázat na možnosti exponenciálních technologií, konference Očekávejme neočekávané se budou v roce 2019 zaměřovat na čtyři klíčové témata:

-          Exponenciální svět a singularita: Bratislava, 28. březen 2019

-          Digitální technologie, které přicházejí a jejich následky: Brno, 6. červen 2019

-          Výroba budoucnosti a exponenciální technologie: Praha, 12. září 2019

-          Exponenciální organizace – podniky budoucnosti: Žilina, 20. prosinec 2019

Organizátoři přizvali jako řečníky odborníky ze Slovenské a České republiky se zkušenostmi s exponenciálními technologiemi v byznysu, jako jsou inovátoři, vizionáři, IT experti nebo manažeři Průmyslu 4.0.

Exponenciální svět a singularita: 28. březen 2019 Bratislava

Společnost ANASOFT jako dodavatel inovativních řešení pro inteligentní průmysl a logistiku byla přizvána k prvnímu setkání, které se uskuteční 28. března v Bratislavě. Prezident ANASOFTu Michal Hrabovec se podělí o poznatky s nasazováním exponenciálních technologií do průmyslového a logistického prostředí, jakož i o poznatky z digitální transformace průmyslu, které se ANASOFT intenzivně věnuje již od roku 2008.

Součástí přednášky Michala Hrabovce s názvem Digitalizace, automatizace a pohled do budoucnosti bude i téma digitálního dvojčete jako technologie, jejíž vliv a význam bude v nastávajících letech stoupat. Digitální dvojče jako kopie fyzického objektu je koncept známý ještě ze 70. let 20. století, především její využití NASA při záchraně Apolla 13. Od té doby se s obměnami využívá pořád, zejména jako analytický nástroj na vytváření simulací, modelů a interpretací dat kupříkladu i za účelem optimalizace procesů. Nicméně technologie digitálního dvojčete zažívá v současnosti renesanci, a to především jako autonomní inteligentní agent, který se využívá pro komplexní řízení procesů. Právě digitální dvojče umožňuje využívání kolektivní inteligence v průmyslových procesech, transformaci běžných objektů na inteligentní věci, jakož i rozšiřování kognitivních schopností zaměstnanců.

Přednáška ANASOFT: Digitalizace, automatizace a pohled do budoucnosti

Digitální dvojče tvoří součást většího digitálního ekosystému, kyberneticko-fyzikálního systému, kterému se bude prezident ANASOFTu ve své přednášce také věnovat. Digitální dvojče představuje jen jednu z několika kybernetických vrstev umožňujících konvergenci fyzického prostředí s virtuálním. V rámci kyberneticko-fyzikálních systémů dochází k provázání fyzických a softwarových komponentů, přičemž každý operuje v jiných prostorových a časových rozsazích, nicméně navzájem spolu interagují. Kromě toho, že kyberneticko-fyzikální systémy jsou součástí konceptu inteligentní a digitální továrny (Smart Factory, Digital Factory), široké uplatnění spolu s digitálním dvojčetem nacházejí i mimo průmyslové prostředí.

V neposlední řadě, bude předmětem přednášky i stále více žhavé téma velkých dat a rozšířené analytiky. V dobé digitální transformace bývají data označována za virtuální protějšky černého zlata kvůli benefitům, jež mohou přinášet podniku i díky celospolečenskému transformačnímu potenciálu. Součástí digitální revoluce je i přechod ze zaužívané deskriptivní analytiky na analytiku prediktivní, která i díky umělé inteligenci bude ulehčovat a urychlovat rozhodovací procesy v komplexních situacích.

 

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Nová infrastruktura inteligentního průmyslu: Smart Industry a ERP

V rámci podnikových strategií se zmiňuje potřeba adopce a adaptace nových technologií, což vede k nutnosti restrukturalizace etablované hierarchie informačních systémů. V éře kyber-průmyslu a autonomizačních tendencí podniků se proto přehodnocuje také postavení ERP systémů, které se musejí integrovat do nové infrastruktury inteligentního průmyslu.

Datová analytika v průmyslu

Data jako klíčová součást inteligentního průmyslu a logistiky se musí adekvátně použít, aby podnikům přinášeli přidanou hodnotu. Proto se stala datová analytika nevyhnutným nástrojem pro optimalizaci a automatizaci výrobních procesů a řízení logistiky (dodavatelského řetězce).

Éra inovací v automatizaci skladů a logistiky

Požadavky na zásobování a distribuci se prudce mění, čemuž odpovídá i rychlý vývoj inteligentních řídících systémů. Nové technologie z inventáře Průmyslu 4.0, založené na Internetu věcí (IoT), Internetu služeb (IoS), virtualizace a nástrojích umělé inteligence (AI), v současnosti již umožňují při skladovacích a logistických procesech posun o další generaci pro splnění komplexních nároků omni-kanálové distribuce.