ANASOFT představoval inovace na setkání Průmyslového inovačního klastru

08.03.2018

ANASOFT na setkání Průmyslového inovačního klastru

Průmyslový inovační klastr vznikl pod záštitou Francouzsko-slovenské obchodní komory a sdružuje devět zakládajících členů Groupe PSA, ZSSK, Veolia, GEFCO, Faurecia, Plastic Omnium, Orange, HB Reavis a Slovak Lines.

Ambicí klastru je stát se akcelerátorem inovací slovenského průmyslu a posunout Slovensko v konkurenceschopnosti a inovativnosti.

"Pracujeme na vytváření a udržování nových průmyslových konceptů a komplexních inovací. I velké společnosti se musí sdružovat a budovat stabilní mechanismy řízení společných výzkumných a vývojových projektů," řekl místopředseda představenstva ZSSK Patrik Horný.

ANASOFT jako společnost dlouhodobě poskytující průmyslová řešení a technologické inovace byla přizvána představit inovace, které by mohly naplnit ambice členů klastru. Šlo zejména o řešení na principech kyber-fyzikálních výrobních systémů umožňujících úspěšnou a efektivní digitální transformaci podniků a implementaci autonomních a lean výrobních a logistických procesů.

Jelikož členové inovačního klastru vyhledávali partnery i pro společné projekty v oblasti výzkumu a vývoje, společnost ANASOFT seznámila klastr se svým aktuálním výzkumně-vývojovým rámcem, který tvoří tři hlavní linie: uživatelská zkušenost (UX), samostatnost a prediktivnost.

Pro účely klastru, jehož poptávka se rozprostírala na pomezí oblastí automatizace, robotizace a prediktivní údržby, byly představeny již implementované projekty jako například vyhodnocování efektivity pohybu, tzv. Skeleton Tracking. Ten funguje na principu Kinectu, ale společnost představovala i řešení zaměřené na rozšíření interakci člověk-stroj (HMI) například v případě telemanipulace (řízení gesty a hlasem) z oblasti UX.

V rámci tématu autonomie byly uvedeny již úspěšně implementované inovační projekty v oblasti logistických procesů například na automatizaci pickingového procesu (autonomní řízení materiálového toku) a dynamický Milk Run (efektivní line feeding na základě aktuálních požadavků). V rámci výzkumně-vývojových projektů zaměřených na prediktivnost, ANASOFT informoval o prediktivním purchasing managementeautomatickém skladovém systému (Warehouse Management System).

Během diskuse zástupců firem aktivně vyhledávájících invoace pro své podniky měl ANASOFT možnost představit i vlastné řešení pro prediktivní údržbu prostřednictvým analýzy velkých dat (Big Data Analytics), neuronových sítí a genetických algoritmů.

Smart Industry newsletter

Případové studie, novinky a zajímavosti z digitální revoluce v průmyslu přímo do vaší schránky.


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelem zasílání newsletteru a informací souvisejících s našimi službami a produkty. Máte právo proti tomuto zpracování namítat na mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti. Víc informací: Ochrana osobních údajů.