Jak urychlit inteligentní automatizaci procesů digitální transformací | Webinář

22.12.2020

Jak urychlit inteligentní automatizaci procesů digitální transformací  webinář

Odborníci společnosti ANASOFT představují ve webináři základní kroky a osvědčené postupy pro urychlení inteligentní automatizace podnikových procesů.

Digitální transformace každého podniku je unikátní. Existují však společné postupy, kterými je možné efektivně, rychle a finančně nenáročně nastartovat digitalizaci provozu, zvýšit produktivitu podniku a urychlit náběh inteligentní automatizace.

Pandemie onemocnění COVID-19 poukázala na to, jaké úskalí se sebou přináší podnikání v globální a nestálé ekonomice. Koronakrize jen zdůraznila nutnost přechodu výrobních podniků a logistiky na flexibilní provozní modely.

Neexistuje jeden zaručený všelék k zajištění efektivnosti provozu, nicméně existují nástroje, jejichž prostřednictvím může podnik přejít na flexibilnější a automatizované procesy řízené v reálném čase. Společnost ANASOFT ve webináři o digitální transformaci představuje kroky a postupy, jakými se dá v provozu rychle nastartovat digitalizace a připravit procesy na inteligentní automatizaci.

Druhá tematická část webináře se zaměřuje na automatizaci a digitalizaci pracovního toku dokumentů. Možnosti digitalizace spojené s automatizací podnikových procesů jsou představeny na příkladech implementovaných projektů. Tato část zároveň poukazuje na provázanost digitálního podepisování s komplexními podnikovými procesy a potenciálem vytvářet konkurenční výhody.

Osvědčené postupy a doporučení při digitalizaci průmyslového podniku představuje Peter Bílik, Smart Industry solution designer společnosti ANASOFT. Peter Bílik se od roku 2003 intenzivně věnuje technologickým inovacím v průmyslu a optimalizaci logistických a výrobních procesů. Lukáš Búri, produktový manažer odpovídající za rozvoj a péči o produkty digitálního podepisování a jeho kolega Marek Ilkovič, konzultant pro partnery, se budou věnovat digitalizaci a automatizaci pracovního toku.

Webinář byl organizován ve spolupráci se Slovensko-německou obchodní a průmyslovou komorou.

Přístup k záznamu z konference

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky