Digitální inovace výrobních postupů a provozních modelů na rok 2021 | Webinář

30.06.2021

Digitálne inovácie výrobných postupov a prevádzkových modelov v roku 2021  Webinár

Záznam webináře o trendech adaptace provozních modelů výrobních podniků pro post-pandemický svět.

Rok 2020 se nesl v znamení globální pandemie, která zásadně ovlivnila větší část hospodářského sektoru. Současně také výrazně zasáhla do způsobu fungování průmyslových podniků, provozů a výrobních továren. Koronakrize signifikantně nezměnila původní trajektorii vývoje trendů digitalizace a automatizace ve výrobních podnicích a organizacích, očekávanou na začátku roka 2020. Trendy předcházejících období zůstávají nadále aktuální, mění se ale priority jejich nasazování.

Webinár se zaměřuje na trendy v digitalizaci a automatizaci výrobních procesů a inovativní postupy včetně doporučení jak začít připravovat podnik na digitální automatizaci a nástup inteligentních technologií.

Pandemie COVID-19 významně zasáhla také do obchodních a provozních modelů podniků, proto se také webinář zaměřuje na zvýšenou míru digitalizace a zrychlení přechodu k modelům inteligentního řízení (tzv. smart manufacturing).

Součástí webináře jsou také případové studie inovativních projektů optimalizace podnikových procesů s nasazením různých technologií. Zjistíte jak může vypadat pilotní projekt, jak škálovat digitalizaci a nastoupit na digitální automatizaci podle principů čtvrté průmyslové revoluce.

Uvedené jsou také postupy rozšíření odolnosti a pružnosti výrobních a zásobovacích procesů s cílem dosažení provozní udržitelnosti i během kritických období jakými bylo vypuknutí pandemie.

Klíčové témy webináře:

  • Digitální výroba a inteligentní zásobování jako norma
  • Post-pandemická adaptace procesů
  • Škálování podnikového IoT
  • Agilní provozní modely ve výrobě
  • Hybridní pracoviště a inteligentní technologie

PŘístup k záznamu z webináŘE

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky

Jak urychlit inteligentní automatizaci procesů digitální transformací | Webinář

Odborníci společnosti ANASOFT představují ve webináři základní kroky a osvědčené postupy pro urychlení inteligentní automatizace podnikových procesů.

Jak zabezpečit efektivní Just in Time zásobování při rostoucí variabilitě výroby | [Webinář]

Jak zabezpečit včasné zásobování výrobních linek a pracovišť správnými a kvalitativně nezávadnými komponenty při rostoucí variabilitě vyráběných produktů?

Digitální automatizace skladové logistiky | Webinář

Záznam webináře Česko-německé obchodní a průmyslové komory a společnosti ANASOFT o možnostech a způsobech digitální automatizace řízení skladové logistiky.