Jak zvýšit produktivitu skladu?

05.10.2018

Ako zvýšiť produktivitu skladu dynamickým vychystávaním

Výrobní společnosti, stejně tak jako i logistické firmy zásobující výrobní továrny, čelí problému vázání kapitálu ve skladových zásobách a hromadění materiálu. Proto se snaží zabezpečit co nejplynulejší materiálový tok, což je výzva pro obchodně-distribuční společnosti a s nárůstem e-commerce i provozovatele elektronických obchodů.

Společnosti provozující sklady musí vychystávat objednávky klientů včas a bezchybně. Sklady a překladiště zpracovávají nepřeberné množství objednávek pro maloobchodní i velkoobchodní odběratele a vychystávají vysoce variabilní položky v proměnlivých objemech.

Warehouse Management System WMS

Provozovatelé e-shopů se často musí vyrovnávat s měnícími se preferencemi zákazníků, což se současně projevuje na neustálém rozšiřování portfolia, zvyšování variability nabízeného zboží, ale i ustavičným tlakem na zvyšování kvality služeb, snižování dodacích lhůt nebo dodatečné změny v již zpracovaných objednávkách.

Když se současné procesy řízení skladu a outbound logistiky stávají dlouhodobě neudržitelnými nebo kvalita a včasnost dodávek již není dostačující, společnosti jsou nuceny inovovat vychystávání a zvyšovat výkonnost skladových procesů.

                        Inteligentní logistika WMS

ANASOFT zabezpečil digitální transformaci logistických procesů ve skladě obchodně-distribuční společnosti podnikající s drobným a velkoplošným zbožím ve vysokých objemech a variacích určených pro dvě skupiny zákazníků: spotřebitele a zpracovatele. Společnost se rozhodla optimalizovat procesy za účelem efektivní správy skladových zásob a vychystávacích činností, což by jí posléze umožnilo také rozšířit rozsah svých aktivit.

Hlavní činnosti ve skladu společnosti zahrnují příjem materiálu a zboží od dodavatelů, jeho uskladnění, zpracovávání objednávek klientů z e-shopové platformy, vychystávání položek, kompletizování objednávek s následnou expedicí zákazníkům.

Inteligentní logistika - zadání

Pro automatizaci a optimalizaci řízení skladu a inbound a outbound logistiky si vybrala Smart Industry řešení EMANS. EMANS jako systém inteligentního řízení průmyslových procesů disponuje širokou škálou funkcí, včetně modulu pro řízení materiálového toku a jeho jednotlivých částí jako je správa skladu (Warehouse Management System).

Společnost již měla zavedený ERP systém, proto byla bezproblémová integrace systému EMANS s firemním ERP důležitým předpokladem úspěšné implementace. V ERP systému se manuálně evidovalo naskladněné a vyskladněné zboží a stejně probíhala i inventarizace skladových zásob. Skladníci nepoznali přesné umístění jednotlivých položek, i proto, že všechno zboží se nacházelo v identických krabicích. Absence pevného evidenčního systému navyšovala neproduktivní čas při přípravě a vychystávání objednávek.

  Původní stav skladu

Řízení skladu WMS

Digitalizace a technologie Průmyslu 4.0 ovlivňují zásadním způsobem i automatizaci logistických procesů. Prostřednictvím WMS modulu systému EMANS dochází ke standardizaci a formalizaci procesů při příjmu, naskladňování a vychystávání zboží, což umožnilo rychle a efektivně proměnit neřízený sklad na sklad řízený. Po implementaci modulu WMS a následným nadefinováním pravidel naskladňování a vyskladňování může systém EMANS optimálně spravovat obsazování skladových pozicí a současně prioritizovat objednávky klientů při vychystávání.

Zásobování skladu

Při zásobování centrálního skladu – přijímání, třídění a naskladňování přicházejícího zboží (inbound logistika) – nahraje operátor příjemky do systému a postupuje k identifikaci dodaného zboží skenovacím zařízením. Systém EMANS automaticky zasílá informace o přijatém zboží do firemního ERP za účelem aktualizace účetního stavu zásob.

Zaměstnanec může mít otevřených i několik příjmových protokolů souběžně, přičemž systém rozhoduje o umístnění jednotlivých položek v skladu na základě předvolené sady kritérií jako obrátkovost, hmotnost a velkost položky. Systém EMANS sleduje a automaticky zaznamenává všechny pohyby materiálu.

Implementace WMS modulu EMANS

Dynamické vychystávání 

Důležitou součást dodavatelského řetězce představuje proces vyzdvihnutí a vychystání objednávky tzv. picking – přesun zboží ze skladových pozic do zóny nakládky. Picking se všeobecně považuje za pracnou a nákladnou aktivitu v každém skladu. Výdaje na procesy vychystávání mohou tvořit až 55 % celkových provozních nákladů skladu nebo distribučního centra. Proto je důležité zabezpečit co nejefektivnější způsob vychystávání.

                           Náklady skladu na vychystávání

Systém EMANS umožnil společnosti optimalizovat vychystávací aktivity tzv. dynamickým pickingem. Při vychystávání objednávek si pracovník skladu nahraje dodací listy do skenovacího zařízení, přičemž je systém seřazuje podle priority. Následně EMANS paralelně naviguje skladníky ke skladovým pozicím jednotlivých položek. Po identifikaci správného zboží pracovník potvrdí jeho vychystání a pokračuje k dalším položkám.

Systém vybírá nejkratší trasy, aby co nejvíc minimalizoval vzdálenost při kompletizaci objednávek. Skladníci se tak vyhýbají zónám s nerelevantními položkami, což výrazně snižuje celkový čas vychystávání. Kromě výběru optimální trasy mají zaměstnanci také možnost si navolit i alternativní variantu – navigaci podle hmotnosti vychystávaného zboží. Systém seřadí jednotlivé položky od nejtěžší po nejlehčí, aby usnadnil skladníkovi přípravu objednávky. Souběžně s vyskladňováním objednávek připravuje EMANS i podklady pro účetní pohyby v ERP.

                            Sklad po nasazení EMANS modulu WMS

NÁRŮST celkové efektivity skladových procesů

Implementace WMS modulu Smart Industry řešení EMANS umožnila společnosti dosáhnout dynamického a automatizovaného způsobu vychystávání zboží, jakož i řízení skladových zásob, který přispěl ke zvýšení produktivity přípravy zákaznických objednávek. 

Zaměstnanci mají neustále pod dohledem přesný stav skladových zásob, což jim umožňuje flexibilně řídit zásobování skladu a zamezit situacím, kdy by nabízené zboží nebylo k dispozici. Stejně tak mohou sledovat pohyb jednotlivých položek ze skladu a do skladu v reálném čase, přičemž systém automaticky posílá podklady na zpracování dodacích listů do podnikového ERP.

Digitalizace skladových procesů obchodně-distribuční společnosti Smart Industry řešením EMANS dovoluje efektivněji využívat dostupnou kapacitu lidských zdrojů prostřednictvím dynamického systému naskladňování zboží a vychystávání objednávek.

Přínosy řešení EMANS

Algoritmy systému vybírají optimální trasy k přesným skladovým pozicím, díky čemuž se povedlo eliminovat neproduktivní čas, který předtím skladníci trávili hledáním zboží v neřízeném skladu. Zároveň se podařilo dosáhnout vysoké kvality celého procesu, jelikož již nedochází k záměnám zboží, což také přispívá ke sníženému času potřebnému na přípravu objednávek k expedici.

Kromě možnosti rychlé položkové inventury poskytuje EMANS manažerské výstupy, především klíčové informace pro rozhodování, jakým je například sledování obrátkovosti jednotlivých položek nebo efektivity práce skladníků (OLE). Řešení EMANS navíc umožnilo účinněji využívat dostupné kapacity skladu.

   Zvýšení produktivity skladu WMS modulem

Smart Industry newsletter

Případové studie, novinky a zajímavosti z digitální revoluce v průmyslu přímo do vaší schránky.


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelem zasílání newsletteru a informací souvisejících s našimi službami a produkty. Máte právo proti tomuto zpracování namítat na mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti. Víc informací: Ochrana osobních údajů.
 

 MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Top Smart Industry Trendy 2019 banner Agilní vnitropodnikové zásobování bannerInteligentní intralogistika banner Na cestě k automatizovanému skladu banner