Inspirace z praxe - EMANS v Lunyse zvýšil vychystávání zboží o více než 50%

31.07.2017

Na logistiku s logikou

Lunys je přední slovenská společnost, která se na Slovensku zabývá dovozem a distribucí čerstvého a baleného ovoce a zeleniny, zajišťuje i dovoz a distribuci bylinek, hub, čištěných produktů, exotických a lesních plodů. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Popradu a velkoobchodnímu a maloobchodnímu prodeji v rámci HORECA segmentu a prodejních sítí pro Západní Slovensko se věnuje pobočka v Bratislavě.

Počáteční stav

Na pobočce v Bratislavě se skladovou kapacitou 7 000 m² museli pracovníci každou noc vychystat v průměru 600 objednávek a doručit 3 500 přepravek pro zákazníky. Každá přepravka byla individuální - podle toho, co si odběratel objednal. Znamenalo to, že rukama pracovníků prošlo každou noc tisíce položek, spolu téměř 40 tun ovoce a zeleniny.

Všechny tyto položky byly zároveň ručně evidovány do papírových dodacích listů, kde byla manuálně zapisovaná i skutečná hmotnost reálné dodaného zboží. Následně tyto informace z dodacích listů bylo třeba ručně zadat do účetního systému.

Počáteční stav Lunys

Čas na změnu

Za poslední roky Lunys neustále rostl a nabíral další zákazníky. Uvědomil si, že stávající procesy skladování a vychystávání zboží jsou již dále neudržitelné. Kapacita skladů i lidského potenciálu byla využita na 100%. Z uvedeného stavu vzešel požadavek najít a úspěšně nasadit řešení, které firmě umožní radikálně zlepšit produktivitu, a zároveň zachovat vysokou kvalitu dodaného zboží a poskytovaných služeb.

Z vybraných nabídek řešení, které do firmy přišly, Lunys nejvíce důvěřoval řešení EMANS z dílny společnosti ANASOFT.

Čas na změnu Lunys

Rozhýbeme spolu zboží

Na to, aby Lunys dodal čerstvé a křehké zboží pro klienty, kteří jsou nároční a očekávají spolehlivý dovoz kvalitního zboží, nebylo možné klasické využití automatizace a robotizace. Zboží, které operátoři naloží do přepravky pro kuchaře v kterémkoliv hotelu, musí být v 100% stavu i po doručení a musí vypadat dobře.

Navrhované řešení spočívalo v tom, že se ve skladu nebudou pohybovat operátoři s přepravkami, ale třeba rozhýbat samotný zboží. Základem se stala digitalizace celého procesu vychystávání přepravek, vytvoření jednotlivých vychystávacích pracovišť operátorů a dopravníkový pás, který mezi nimi přemisťuje přepravky.

Rozhýbeme spolu zboží Lunys

Jak to všechno funguje?

Každý operátor má své stabilní místo při dopravníkovém pásu a má přidělen vlastní sortiment zboží, které doplňuje do příslušné přepravky podle elektronické objednávky zobrazené na displeji přímo na vychystávacím pracovišti. Součástí dopravníkového pásu je digitální váha, která doplněné zboží automaticky zváží.

Navržené řešení mohlo fungovat za předpokladu, že sdílení informací mezi pracovišti bude rychlejší než přeprava zboží po samotném dopravníkovém pásu. K tomu EMANS vytvořil "sociální síť" tohoto výrobního provozu. Všechny informace a jejich tok byly transformovány do elektronické podoby. Své vlastní digitální dvojče (Digital Twin) má každá přepravka, každá skladová pozice, každé pracoviště. Všechny tyto části jedné sítě navzájem komunikují prostřednictvím EMANSu.

Operátoři mají před sebou dotykovou obrazovku, kde jim systém zobrazuje všechny potřebné informace. Přepravky jsou vybaveny RFID čipem, celý dopravníkový pás je osazen RFID anténami, stejně jsou digitalizovány a tedy i online aktualizovány všechny dokumenty - od objednávky až po dodací list.

Jak to všechno funguje? Lunys

Vyšší produktivita v Lunyse po zavedení emansu

Jednotlivá pracoviště v Lunys jsou vybaveny PC, které navzájem komunikují, předávají si informace a celé je to ještě koordinovány s dopravníkovým pásem, který ví, jak má naložit s každou konkrétní přepravkou.

Provoz Lunys v Bratislavě po zavedení řešení EMANS zpracovává každý den 800 objednávek s téměř 10 000 položkami po celém západním Slovensku. Denně vypraví 4 000 přepravek, což představuje 50 tun ovoce a zeleniny. 

 

Před zavedením EMANSu (1 den) 

Po zavedení EMANSu = 50% úspora

600 objednávek 800 objednávek 
3 500 přepravek 4 000 přepravek
40 tun ovoce a zeleniny 50 tun ovoce a zeleniny
8 - 10 hodin 8 - 10 hodin
20 operátorů 10 operátorů

 

Po úpravě procesu, změně technologie a nasazení systému EMANS došlo k reálnému zlepšení produktivity práce a k radikální úspoře. Momentálně vychystává zboží 10 operátorů 8 - 10 hodin, přičemž předtím by na takový objem objednávek potřebovali 20 operátorů.

Dalším benefitem pro společnost Lunys byla radikální změna v potřebě zaškolování pracovníků. Zatímco donedávna vyžadovalo zaškolení pracovníka několik týdnů (orientace ve skladu, znalost umístění jednotlivých výrobků, rozlišení podobných typů, atd.), Dnes je nový pracovník zaškolený za jeden den. Díky jednoduchosti vychystávacího procesu a vizualizaci všech potřebných informací prostřednictvím terminálu se zvládne nový pracovník na druhý den po nástupu do práce plnohodnotně zapojit do procesu.

Digitalizace skladu a napojení dopravníkového pásu na informační systém byly výhodné i pro samotné operátory, kteří tak mají usnadněnou práci. To, že vše funguje digitálně (žádný papír s dodacími listy a objednávkami), poskytuje ve správný čas, na správném místě správné informace.

O společnosti Lunys

Společnost Lunys, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější dodavatele ovoce a zeleniny na Slovensku. Pro své zákazníky zabezpečuje i zpracování ovoce a zeleniny, které dodává připravené k okamžitému použití.

Vyšší produktivita v LunyseProstřednictvím vlastního vozového parku poskytuje možnost využití přepravních služeb. Zboží pro zákazníky doručí do cíle a v případě potřeby i se zachováním jeho chlazení.

Společnost dodává své produkty i do škol a aktivně se podílí na programu Školní ovoce, který je podporován vládou SR a EU. Více o společnosti na www.lunys.sk