6 tipů pro efektivní skladovou logistiku | WEBINÁŘ

30.11.2021

6 tipů pro efektivní skladovou logistiku

Jaké jsou možnosti zlepšení provozní výkonnosti skladu? Jak možno zeštíhlit řízení skladové logistiky a dosáhnout optimální produktivitu ? Jak zlepšit kvalitu zásobovacích procesů? Jaké jsou dostupné procesně-technologické inovace pro semi-automatizaci distribučního centra?

Rostoucí nároky na logistiku si vyžadují také změny standardů řízení zásobování a skladu především v odvětvích distribuce, retailu a e-commerce.  I proto se podniky museli začít zaměřovat na kontinuální zlepšování výkonnosti skladů, distribučních center a logistických procesů bez přílišného navyšování investičních rozpočtů a provozních nákladů.

Kromě investic do rozsáhlých projektů digitalizace a automatizace, které mají zabezpečit zvýšení výkonnosti existují i další metody jako zlepšit skladovou logistiku

6 tipů pro efektivní skladovou logistiku se dozvíte ze záznamu webináŘe.

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky