6 největších trendů v řízení skladu a skladové automatizaci na rok 2023

14.02.2023

Největší trendy v řízení skladu a skladové automatizaci na rok 2023

S novým rokem přicházejí i nové výzvy, kterým budou muset manažéři a provozovatelé skladů čelit. Vybíráme šest dominantních trendů, na které by se měly zaměřit společnosti s vlastním skladem.

Po intenzivních dvou letech pandemie nepolevil tlak na skladové procesy a dodavatelské řetězce ani v uplynulém roce 2022. Namísto sanace následků pandemie museli skladoví manažeři a provozovatelé skladů opět čelit dalším výzvám. Situace permanentního krizového managementu nebude ustávat ani s příchodem nového roku 2023.

Už teď víme, že

 • přetrvávající energetická krize,
 • válka na Ukrajině,
 • a neustálý nedostatek zaměstnancům

budou vyžadovat

 • rozvážné investice,
 • precizní práci s podnikovými zdroji,
 • a adaptaci zásobovacích strategií

pro nestálé období.

I přes tyto provozní obstrukce budou požadavky trhu a zákazníků na poskytované služby neustále stoupat.

Ty se především vztahují na

 • pro-zákaznickou orientaci, tedy rozšiřování služeb a zvyšování klientského komfortu,
 • jakož i mnohem flexibilnější řízení zásobovacích řetězců a logistických toků.

Vedle toho se bude řízení zásobování na základě dat a poměrně precizních predikcí stávat dominantní formou rozhodování, která se bude vztahovat primárně na

 • řízení zásob,
 • řízení objednávek,
 • a (re)organizaci skladu.

I s ohledem na předchozí rok a očekávané události jsme se podívali na klíčové trendy, které budou dominovat při

 • řízení skladu,
 • skladové automatizaci,
 • a digitalizaci zásobování

během roku 2023.

1. OMNIKANÁLOVÁ LOGISTIKA PODPOŘENÁ RŮSTEM DIGITÁLNÍHO RETAILU

Růst online retailu není jen přetrvávajícím dědictvím pandemie. Vzhledem k

 • pokročilou míru digitalizace,
 • dostupné aplikace a platformy pro online prodej,
 • jakož i další možnosti digitalizace

se online prodej stává každodenní normou. I proto odborníci očekávají exponenciální růst e-commerce odvětví během roku 2023, a to i přes vysokou inflaci. I když se očekává 1%-2,3% růst během prvního pololetí, ve druhé části roku by se měla míra online prodeje zvýšit až na 3,6%-4,7%.

Jedním z významných aspektů nárůstu online prodeje je také

 • správa a řízení zásob,
 • a digitální automatizace skladu,

které jsou díky dostupným softwarovým řešením jednodušší než kdykoli předtím.

Pohodlí nakupování přes internet navíc zvyšuje počet zákazníků, což v konečném důsledku vyvolává ještě větší poptávku po maloobchodních online službách.

Na druhé straně rostoucí počet online prodejců a konkurenční boj mezi nimi bude vyvolávat ještě větší poptávku po rozšířených službách a jejich kvalitě. Tuto poptávku bude možné uspokojit omnikanálovou logistikou.

Kombinace různých nákupních možností

 • ve virtuálním
 • jakož i fyzickém prostoru

spolu s dalšími alternativními prodejními kanály posouvají koncept omnikanálového prodeje na úroveň běžného standardu.

To znamená, že při rozšiřování prodejních kanálů musí společnosti přehodnotit

 • současné logistické a zásobovací procesy,
 • technologie využívané k jejich zabezpečení,
 • informační a datovou infrastrukturu podporující prodejní činnosti s řízením objednávek.

K tomu, aby podnik úspěšně přešel na model omnikanálového prodeje a zajistil jeho požadovanou výkonnost, musí přizpůsobit a ve většině případů i inovovat

 • řízení skladu,
 • řízení distribučního centra,
 • nebo fulfillmentové logistiky.

Postupy

 • multikanálové
 • a omnikanálové logistiky

představují komplexnější výzvy v porovnání s lineárním vychystáváním při konvenčním jednokanálovém prodeji. Ale momentálně patří mezi nejefektivnější formy jak obsluhovat různorodé zákaznické segmenty v nemalých objemech najednou. A jejich význam bude během roku roku 2023 dále růst.

digitální retail omnikanálová logistika

2. ADAPTACE LOGISTIKY NA PŘEDPLATITELSKÉ SLUŽBY

V posledních letech se předplatitelské služby stávají stále populárnějšími mezi spotřebiteli.

Předplatitelský (členský) model se kromě služeb jako je

 • streaming filmů a seriálů,
 • navštěvování fitness center,
 • nebo hraní videoher

stává stále rozšířenější i u tradičnějšího, a především nedigitálního zboží.

Otevírá se tak nový segment, kde již existuje nezanedbatelná poptávka po takzvaném maloobchodním předplatitelství - „e-tail subscription“. E-tail je zkratka od „electronic retailing“, tedy elektronického maloobchodu.

Předplatit se už dají

 • knihy,
 • oblečení,
 • kosmetické produkty a drogistické zboží,
 • hračky,
 • či produkty pro domácí mazlíčky.

Zákazníci mohou ve své pravidelné zásilce očekávat

 • předem ohlášené typy položek,
 • položky z precizní kurately prodejce,
 • nebo personalizované zboží na základě předem zadefinovaných osobních preferencí.

Rovněž mohou měsíčně dostávat několik kusů položek nebo je obdrží ve formě předplatitelského boxu, který může obsahovat několik různorodých typů položek. Z pohledu prodejců jde také o vytvoření unikátního zákaznického zážitku, zejména u takzvaných mystery boxů. Zákazník předem netuší, jaké zboží přesně dostane, ví jen zaměření (videohry, popkultura nebo oblečení).

Tento nákupní model je součástí širší změny v celém odvětví. Ta se týká

 • z přechodu strategie tlaku (push) – prodejci vytvoří zásobu, ze které si zákazníci vybírají položky
 • na strategii tahu (pull) – prodejce již dopředu ví jaké položky bude prodávat a expedovat zákazníkům.

S tímto nákupním chováním souvisí nutně i přizpůsobení logistických procesů.

Změna logistiky se neváže na predikci obrátkovosti konkrétních položek či zajištění jejich dostupnosti ve skladech, ale primárně na

 • kompletační (kitting) služby,
 • balení a přebalování,
 • a dodací možnosti.

adaptace logistiky na předplatitelské služby

3. DEFRAGMENTACE SKLADU PRO ZKRÁCENÍ DODACÍCH LHŮT

V současnosti se konkurenční souboj mezi online a klasickými prodejci odehrává i na poli nejkratší dodací lhůty.

A zákazníci se přiklánějí těm prodejcům, kteří poskytují při nákupech

 • větší zákaznický komfort,
 • a nejkratší dodací lhůty

Pro přizpůsobení se očekáváním zákazníků musí být provozovatelé v online prodeji i v kamenných obchodech správně vybaveni.

V první řadě potřebují rychlý ERP systém, který je schopen bezodkladně a efektivně zpracovávat příchozí objednávky.

Za druhé potřebují neméně výkonný WMS systém, který stejně efektivně řídí vychystávání objednávek a jejich expedici.

Poptávka po stále kratší dodací době vytváří enormní tlak na řízení zásob a logistickou infrastrukturu poslední míle. Prodejci proto rozšiřují alternativy jak si zákazníci mohou svoji objednávku převzít tak, aby jim co nejvíce vyhovovalo

 • místo,
 • čas,
 • a forma převzetí objednávky.

Jedním ze způsobů, jak se připravit na kolísavé objemy objednávek v sezóně a mimo ni, aniž by měly negativní dopad dodací lhůty je defragmentace skladu.

Defragmentace skladu je sofistikovaná forma "úklidu" skladu založená na přesných datech o pohybech zásob, manipulace s nimi i podrobné analýze objednávek. Zároveň je součástí konceptu „data-driven“ skladu, tedy řízení skladovacích procesů na základě relevantních dat. Defragmentace skladu může být součástí hloubkového auditu skladování, která dává odpovědi i na souvislosti mezi položkami a logistickými procesy.

Nejčastějším výstupem je návrh reorganizace

 • skladu,
 • procesů,
 • nebo technologií,

tak, aby nové rozložení vyhovovalo co nejvíce nejpravděpodobnějšímu nákupnímu chování zákazníků a tržním požadavkům.

Tato forma auditu navíc sděluje odpovědi na klíčové otázky z hlediska plánování a efektivního řízení procesů a zdrojů:

 • jaké typy zásob,
 • v jakých množstvích,
 • a v jakých obdobích,

má byznysový smysl držet na skladě a na kterých konkrétních skladových místech.

Součástí analýzy je i návrh odstranění zboží, které se dostatečně neprodává nebo jejich rozměry a skladovací požadavky zpomalují průtok natolik, že je neefektivní je držet mezi zásobami.

Pokročilé WMS systémy již disponují funkcí defragmentace skladu. Navíc tato funkce je automatizovatelná, což znamená že WMS systém může generovat nové rozložení skladu nejen

 • pro další kvartál,
 • letní či zimní sezónu,
 • na následující měsíc, týden,
 • ale také na další další pracovní směnu.

defragmentace skladu reorganizací skladování

4. HLOUBKOVÉ DATOVÉ ANALÝZY PRO VÝKONNĚJŠÍ SKLAD

Digitalizace přinesla mnohem větší

 • přehlednost,
 • a transparentnost

i do řízení skladu a zásobování.

Manažeři a provozovatelé skladů mají v současnosti k dispozici mnohem více přesných informací a dat na základě kterých mohou dělat

 • kvalifikované
 • a strategická rozhodnutí.

Díky datové analýze mají manažeři skladu panoramatických přehled o tom, co se děje v jejich skladech a zásobách v reálném čase včetně

 • skladových a přepravních nákladech,
 • výkonnosti skladových operací,
 • stavu zákaznických objednávek
 • a dalších důležitých faktorů,

které zajišťují včasný a bezchybný průběh

 • naskladnění zásob,
 • vychystávání zboží,
 • kompletace objednávek,
 • a expedice zákaznických zásilek.

Datová analytika odhaluje skryté a opakující se vzorce ve skladových procesech, díky kterým je možné

 • minimalizovat chyby,
 • optimalizovat efektivitu procesů,
 • a identifikuje osvědčené postupy ("best practices") vzhledem k ergonomii skladových operací.

Jelikož podniky kladou stále větší důraz na rozhodování založené na reálných údajích, datová analytika pro řízení skladu vyniká jako neocenitelný nástroj pro dosažení konkurenceschopnosti.

Současné pokročilé WMS systémy generují velké objemy dat. Z těchto dat dokáží manažeři logistiky či provozovatelé skladů vytvářet predikční modely i s pomocí strojového učení a inteligentních algoritmů. A to především pro:

 • očekávanou obrátkovost pro nadcházející období,
 • organizaci skladu podle kategorií zboží jako jsou nejprodávanější zboží, či položky, které se nejčastěji objednávají nebo vychystávají spolu,
 • ideální hladiny zásob pro jednotlivá období.

V současnosti podniky stále dostatečně nevyužívají potenciál, který jim přináší hloubková analýza skladu a skladových procesů. Z auditu skladu profitují i společnosti, které ještě nepřipravují větší projekt automatizace svých skladovacích procesů.

Audit skladu odhalí

 • nejčastější chyby při naskladňování, vychystávání a expedici objednávek,
 • úzká místa,
 • duplicitní operace,
 • neefektivní vychystávací trasy,
 • neúčinné technologie,
 •  

Identifikace i kvantifikace nejbolestivějších bodů ve skladu umožní vypracovat sadu přesných a účinných

 • rychlých,
 • a strukturálních náprav

které pomohou s rychlou

 • optimalizací výkonnosti vychystávání,
 • zlepšením efektivnosti procesů,
 • a zároveň i ušetří část provozních nákladů.

Každý sklad je unikátní i proto by měly být nápravy adresné a založené výhradně na údajích z příslušného skladu. Při snaze inspirovat se k lepšímu řízení skladu to nemá smysl dělat v cizím skladu. Nejčastějšími výsledky auditu jsou:

 • standardizace klíčových procesů,
 • úprava metod příslušných skladových činností,
 • reorganizace uložení zásob,
 • nový přepočet hladin vybraných zásob,
 • adaptace hierarchie regálů,
 • přizpůsobení horizontálního zaskladňování,
 • nové přerozdělení skladovacích zón,
 • změna vychystávacích a zaskladňovacích trajektorií.

Získávání těchto poznatků lze automatizovat pokročilými WMS systémy, neboť v závislosti na typu zboží může docházet k

 • pravidelným změnám v odběratelských množstvích,
 • nebo tržních preferencí konkrétního zboží s ohledem na další externality.

hloubková datová analýza skladu a zásobování

5. POSÍLENÍ SKLADOVÉ FLEXIBILITY

Během turbulentních období stoupají i nároky na skladové prostory. Prodejci mohou mít mezi sezónním a mimo sezónním objemem, a tím pádem i produktivitou, radikální rozdíl v

 • kvantitách objednávek,
 • ale i typech skladovaných a vychystávaných položek.

I proto potřebují skladový prostor, který se dokáže přizpůsobit jejich aktuálním nebo očekávaným požadavkům. Obzvlášť v období stoupajících energetických nákladů není pragmatické platit za nevyužívaný prostor.

Jedním ze způsobů je reorganizace skladu a uložení zásob podle

 • podrobného rozboru skladu,
 • a prediktivních prognóz na následující období.

Trendem pro rok 2023 je "dokázat více v menším prostoru".

To v praxi znamená maximalizovat využitelnost celého prostoru, který má firma momentálně k dispozici i vzhledem

 • na plánované objemy vychystaného zboží,
 • ale také na další přidružené služby nebo procesy.

Postupů jak zvýšit pružnost skladu existuje několik.

Mezi nejrozšířenější, které se budou i během letošního roku dostávat do popředí jsou:

 • upřednostnění vertikálního skladování a využití nadzemních prostorů (například mezaninem),
 • nasazení automatizační technologie jako jsou autonomní mobilní roboti (AMR),
 • využívání sofistikovaných skladovacích technologií automatické regálové zakladače jako například AutoStore,
 • nebo instalace automatických třídících a distribučních systémů,
 • implementace WMS systémů pro zvýšení agilnosti skladových procesů.

víc skladové flexibility vertikální skladování

6. SKLADOVÁ ROBOTIZACE JAKO SLUŽBA (RAAS)

V současnosti se už žádný sklad neobejde bez nějaké formy automatizace.

Malé sklady většinou využívají čtečky nebo skenery čárových kódů, díky kterým se automatizuje především administrativa

 • příjmu a výdeje zboží,
 • kontroly zásob,
 • a inventarizace.

Čtečky čárových kódů navíc ve skladech

 • urychlují vychystávání zboží,
 • minimalizuje se chybovost při příjmu zásob,
 • a pomáhají s automatickým odpisováním vyskladněného a expedovaného zboží.

Větší sklady nebo sklady s vyšším denním průtokem využívají sofistikovanější automatizační technologie, jenž pomáhají redukovat větší část manuální práce

 • při fyzické manipulaci se zbožím a objednávkami
 • jakož i při kompletním administrativním zpracování zákaznických objednávek.

Nedílnou součástí výbavy velkých distribučních center nebo vysoko-průtokových skladů se stávají:

 • WMS systémy,
 • WES systémy,
 • WCS systémy,
 • zakládací systémy,
 • automaticky naváděné vozíky (AGV),
 • stacionární automatizační řešení,
 • komplexní dopravníkové systémy,
 • nebo mobilní robotické fulfillmentové systémy.

Právě skladová robotizace se stává stále žhavějším tématem i následkem

 • permanentního nedostatku kvalifikovaných pracovníků
 • nebo jejich zvýšené fluktuace.

Skladoví roboti poskytují provozovatelům skladu

 • přesnost,
 • spolehlivost,
 • produktivitu,
 • a rychlost,

kterou by za normálních okolností dosahoval jen velmi dobře sehraný pracovní tým.

Klíčovou výhodou robotizace, a to především pro nestálá období, je jejich adaptabilita.

Práci robotů lze přizpůsobit aktuálním okolnostem na trhu či ve skladu, čímž sklad a jeho procesy získávají rozšířenou flexibilitu.

I díky robotům mohou manažeři skladu neprodleně

 • přizpůsobit se na nové trendy na jednotlivých trzích,
 • reagovat na prudké změny v odběratelském chování,
 • nasadit procesy na nové požadavky zákazníků,
 • nebo měnit parametry příslušného skladu nebo vybraných skladovacích zón.

Přidanou míru flexibility při nasazování a využívání skladové robotizace umožňuje model robotizace jako služby (RaaS).

Provozovatelé si mohou roboty pronajímat na časové bázi nebo podle jejich výkonu (například podle množství provedených picků nebo expedovaných bezchybných objednávek).

Tyto náklady navíc spadají do provozního rozpočtu a ne do investičního.

Přínosem robotizace jako služby je i fakt, že při změnách na trhu nebo v řízení procesů je možné

 • roboty strategicky přeorganizovat,
 • nebo upravit velikost používané flotily.

Nasazení robotů na vychystávání (picking) objednávek nebo přesun zboží již v současnosti nemá velké nároky na přípravu infrastruktury a pokročilé WMS/WES systém jsou integrovatelné s automatizačními a robotickými technologiemi.

skladová robotizace jako služba