PRŮMYSL 4.0 - Evoluce ve výrobě

Předchozí 3. průmyslová revoluce přinesla do průmyslu počítače a roboty. Aktuální 4. průmyslová revoluce ve výrobě je především o interoperabilitě, virtualizaci, modularitě a schopnosti autonomní rekonfigurace.

Hlavní myšlenka PRŮMYSL 4.0 je počítačové propojení výrobních strojů, vyráběných produktů, informačních systémů a ostatních součástí výrobního podniku.

Cílem tohoto počítačového propojení je vytvořit inteligentní distribuovanou síť různorodých entit napříč celým výrobním procesem, ve kterém se vytváří přidaná hodnota. Jednotlivé subsystémy v rámci této sítě pracují relativně autonomné a navzájem dle potřeby komunikují.

MOM EMANS - INDUSTRY 4.0 READY

Průmysl 4.0 je založeno na technologických konceptech "internet of things""internet of services"multiagentové systémech a kyberneticko - fyzikálních systémech.

Nová verze MOM systému EMANS využívá technologie a nástroje, právě díky kterým se tato průmyslová revoluce stává proveditelnou.