Poschodoch.sk - Moderný portál, kde sa môžete nielen stretávať

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov.

Poschodoch je názov vášho moderného portálu, ktorý má ambíciu stať sa pre vás dôležitým a nenahraditeľným miestom, kde budete môcť vyriešiť množstvo svojich záležitostí súvisiacich s bývaním. 

Cieľom portálu je poskytnúť vám všetky informácie o vašom byte a dome. Prístup na portál vám vytvorí váš správca na požiadanie.

 

Čo môžete nájsť na portáli poschodoch.sk

konto používateľa

KONTO BYTU

Zrozumiteľné zobrazenie porovnania skutočných nákladov a zálohových predpisov. Sledovanie vývoja stavu konta v priebehu času. Sú v ňom zaevidované platby s dátumom úhrady, vznik preplatkov či nedoplatkov a aktuálny zostatok. 

ročné vyúčtovanieROČNÉ VYÚČTOVANIE

Porovnanie vystavených predpisov, vyúčtovaní a platieb. Prehľad ročného vyúčtovania s históriou za viac rokov. Každý riadok obsahuje informáciu o aktuálnom zostatku. 

účet domuÚČET DOMU

Bankový účet domu. Na jednom mieste sú všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby za objekt. Pokiaľ má dom viac účtov, každý z nich je možné sledovať nezávisle. 

Odpočty spotreby meračovODPOČTY A SPOTREBY MERAČOV

História namontovaných aj demontovaných meračov v byte. Sledovanie všetkých typov meračov, od studenej vody až po elektromery či pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. 

revízieREVÍZIE

Sledovanie vykonávania odborných prehliadok zariadení v dome podľa plánu. Po kliknutí na „Detail“ sa zobrazia všetky vykonané revízie sledovaného zariadenia. 

GRAF SPOTRIEBgraf spotreby

Prehľad spotreby vody v byte jednoducho a rýchlo. Vizuálne porovnanie spotreby teplej a studenej vody počas viacerých období.

náklady domuNÁKLADY DOMU

Všetky náklady domu spolu s faktúrami za všetky vykonané služby ostanú pod dohľadom. Pre každú službu, za ktorú správca analyzuje došlé faktúry, je možné zobraziť detailnú históriu. 

nástenka domuNÁSTENKA DOMU

Ideálne miesto pre informovanie vlastníkov o dianí v dome. Novinky sú k dispozícii okamžite všetkým používateľom bytov.

 

fond opráv

FOND OPRÁV

Dokonalý prehľad tvorby a čerpania za Fond údržby a opráv. čerpanie financií je pod kontrolou. Súhrnné mesačné prehľady s detailným rozpisom v PDF dokumente na stiahnutie alebo len jednoduchý prehľad o operáciách. 

domoví funkcionáriDOMOVÍ FUNKCIONÁRI

Miesto pre všetky potrebné kontakty domových funkcionárov a zástupcov.