Poschodoch.sk - Moderný portál, kde sa môžete nielen stretávať

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov.

Poschodoch je názov vášho moderného portálu, ktorý má ambíciu stať sa dôležitým a nenahraditeľným miestom, kde budete môcť vyriešiť množstvo svojich záležitostí súvisiacich s bývaním. 

Cieľom portálu je poskytnúť všetky informácie o byte a dome. Prístup na portál Vám vytvorí Váš správca na požiadanie.

Čo môžete nájsť na portáli poschodoch.sk

PREHĽAD

Po prihlásení máte k dispozícii najdôležitejšie údaje Vášho bytu a bytového domu na jednej obrazovke. Jednoduchým kliknutím na príslušné časti sa dostanete k detailným informáciám.

KONTO

V konte ihneď získate prehľad o výške Vášho zálohového predpisu, preplatku alebo nedoplatku z ročného vyúčtovania a o Vašich platbách. Po kliknutí na predpis alebo ročné vyúčtovanie sa Vám zobrazia položky, z ktorých sa celková suma skladá.

KONTROLA SPOTREBY

Pokiaľ máte kompatibilné merače, na dennej báze Vám portál sprístupní údaje o Vašich denných spotrebách vody, tepla alebo chladu. Grafy zobrazujú porovnanie Vašej dennej spotreby voči priemernej spotrebe v celom dome.

KONTAKTY

Na karte kontaktov nájdete kontakty nielen na zamestnancov správcu, ale aj na volených zástupcov z domu. (Zástupcovia musia dať súhlas k takémuto zverejneniu.)

FOND OPRÁV

Fond opráv máte prehľadne graficky zobrazený po rokoch a mesiacoch. Detailný prehľad tvorby a čerpania fondu opráv nájdete pod grafom.

NÁSTENKA DOMU

Na nástenke domu sú zverejňované schôdze, písomné hlasovanie, ale aj mnohé ďalšie udalosti týkajúce sa celého domu. Výhodou je aj história udalostí. Viete si dohľadať čo sa dialo v dome v minulosti.

DOKUMENTY

Dokumenty, ktoré pre Vás správca skenuje, môžete vidieť na portáli. Či už sú to zápisnice zo schôdzí, revízne správy alebo energetické certifikáty.

POŽIADAVKY

Komunikáciu so správcom vybavíte jednoducho cez portál. Požiadavky môžete zadávať za Váš byt, ale aj za Váš bytový dom. Napríklad ak v dome nesvieti svetlo, tak to môžete okamžite nahlásiť správcovi. Pokiaľ už chybu niekto hlásil, vidíte stav riešenia.

HLASOVANIE

Počas pandémie je možné hlasovať v písomnom hlasovaní elektronicky. Na portáli môžete takéto elektronické hlasovanie uskutočniť.