Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?
Menu

Všetko v pohodlí a teple vášho domova

1/3 bytov na Slovensku spravovaná cez DOMUS

Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov a pri výrobe tepla. Jeho výhody využívajú správcovia pri správe viac ako 650 tisíc priestorov na Slovensku a v Českej republike.

DOMUS je komplexný, otvorený, bezpečný modulárny systém, pre ktorý neustále sledujeme vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

Verzia produktu DOMUS 9 výrazne znižuje prácu s údajmi, jednoduchšie sa v ňom spracováva ročné zúčtovanie a predovšetkým vďaka vyššej úrovni riadenia získavajú správcovia na trhu potrebnú konkurenčnú výhodu.

K novinkám patrí aplikácia eDOMUS. Ide  o aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá je prepojená so systémom DOMUS pre správu bytov. Údaje evidované správcom v informačnom systéme sú prístupné tam, kde to zamestnanci potrebujú – v teréne.

 

Moduly systému

Modul DOMUSD – modul DOMUS

Modul určený pre správu priestorov. Obsahuje pasportizáciu spravovaného majetku, cez evidenciu nájomníkov, vlastníkov so sledovaním platobnej disciplíny, merače až po ročné vyúčtovanie. 

Modul FINUSF– modul FINUS

FINUS predstavuje komplexný ekonomický systém umožňujúci viesť podvojné účtovníctvo s podporou fakturácie, predaja, skladov, evidencie majetku, CRM, banky, pokladne a dopravy.

Modul Mzdy a pesonalistika

M– modul Mzdy a personalistika

Mzdy umožňujú výpočet miezd v zmysle platnej legislatívy od personálnej evidencie, dochádzky, samotného výpočtu miezd, vykazovania až po ich automatické zaúčtovanie. FINUS a Mzdy predstavujú všeobecne použiteľný ekonomický systém, ktorý používajú aj účtovnícke spoločnosti, personálne agentúry a pod.

Modul Výroba teplaT– modul Výroba tepla

Modul Výroby tepla je určený výrobcom tepla. Sleduje náklady, odpočty meračov a z nich vyplývajúcí spotreby, generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

Modul Centrálny serverCS– modul Centrálny server

Modul je prevádzkovaný v našej spoločnosti a umožňuje nasledujúce služby všetkým našim zákazníkom:

SYSTÉM JE PRÍSTUPNÝ PRÁVe TAM, KDE JE TO PRE VÁS NAJVHODNEJŠIE

Moduly pracujú pod systémom MS WindowsModuly systému pre bežnú práci spustíte ako prívetivú, ergonomicky navrhnutú aplikáciu pod MS Windows. 

 

Portál poschodoch.sk na všetkých zariadeniachVlastníci bytov si prehliadnu údaje o dome a byte na ľubovoľnom internetovom prehliadači na počítači, tablete alebo mobile. 

 
 
Mobilná aplikácia POSCHODOCHOdpočtári môžu pre odpočet meračov použiť aplikáciu Odpočet meračov na svojich mobilných telefónoch so systémom Android.
 
 
 

Ochrana systému DOMUS

Pri vývoji systému myslíme aj na bezpečnosť samotného produktu, avšak pri neustále pribúdajúcich sofistikovaných hrozbách, ktoré prichádzajú s modernými technológiami, je potrebné myslieť aj na ďalšiu ochranu systému.

Medzi takéto typy ochrán patrí napr. antivírusový softvér, firewall, aktualizačné balíčky a pod. V neposlednom rade by sme nemali zabúdať pravidelne inovovať hardvér a softvér, čo tiež výrazne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti celého riešenia. Viac informácií.