Viac o riešení DOMUS

Mobilné aplikácie na stiahnutie:

edomus

Mobilná aplikácia eDOMUS pre správu bytov priblíži evidované údaje v informačnom systéme DOMUS ako aj funkčnosť mobilnej aplikácie.

Predstavuje jednu z prvých mobilných aplikácií určených pre správu priestorov. Obsahuje aj demo prístup pre názorné ukážky.

 

Odpočet meračov

Aplikácia Odpočet meračov umožní odčítať merače v bytoch pomocou mobilného zariadenia so systémom Android. Zároveň umožní odfotiť merač, stav zapíše do databázy správcu a užívateľom bytov pošle správu o odpočte emailom alebo SMSkou.

Cez demo prístup aplikácie si môžete vyskúšať odpočet meračov mobilným telefónom.

Propagačné materiály o fungovaní riešenia DOMUS na stiahnutie

DOMUS SPRÁVA BYTOV

Komplexný prehľad o informačnom softvéri DOMUS pre správu bytových a nebytových priestorov.

  • Prehľad o moduloch systému DOMUS
  • Hlavné a najpoužívanejšie funkcionality systému
  • Čím sa odlišuje od iných systémov pre správu
  • Ako je možné získať DOMUS

DOMUS X - najnovšie vylepšenia

Rok 2020/21 je rokom novej verzie s názvom DOMUS X.

Tá prináša mnoho drobných vylepšení, ale taktiež významné zmeny, ktoré posúvajú softvér DOMUS jednoduchšie a účelnejšie k používateľovi.

edomus - PRÍSTUP K ÚDAJOM O SPRÁVE BYTOV

Mobilná aplikácia eDOMUS, ktorá umožňuje správcom budov zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Z mobilného telefónu môžete:

  • Pristupovať k údajom
  • Pristupovať k priloženým dokumentom
  • Meniť údaje
  • Vytvárať nové údaje

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCU TÝKAJÚCEJ SA DOMU

Finálny výstup generovaný zo všetkých častí systému DOMUS.

Príklad výstupu z modulu DOMUS ukazujúci, že na jeden papier je možné vytlačiť údaje z celého systému - vyúčtovania, revízií, účtovníctva atď. Správcovia predkladajú takéto správy vlastníkom bytov spolu s vyúčtovaním.

VYÚČTOVANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTU

Príklad výstupu ročného vyúčtovania zobrazujúci výpočet nákladov na byt. Mnohé časti podliehajú legislatíve a sú priebežne dopĺňané v rámci sledovania legislatívy.