Viac o riešení DOMUS

Mobilné aplikácie na stiahnutie:

poschodoch 

Mobilná aplikácia POSCHODECH pre registrovaných používateľov portálu poschodoch.sk.

Prehľad informácií na jednom mieste. Aplikácia POSCHODECH umožňuje mať všetky dôležité finančné a technické údaje o byte alebo dome vždy po ruke. Či už ide o dennú spotrebu energií podľa EED, ročné vyúčtovanie nákladov alebo prehľad o stave fondu opráv, všetko je dostupné jednoducho, rýchlo a prehľadne v akomkoľvek smart zariadení.

 

edomus

Mobilná aplikácia eDOMUS pre správu bytov priblíži evidované údaje v informačnom systéme DOMUS ako aj funkčnosť mobilnej aplikácie.

Predstavuje jednu z prvých mobilných aplikácií určených pre správu priestorov. Obsahuje aj demo prístup pre názorné ukážky.

 

Odpočet meračov

Aplikácia Odpočet meračov umožní odčítať merače v bytoch pomocou mobilného zariadenia so systémom Android. Zároveň umožní odfotiť merač, stav zapíše do databázy správcu a užívateľom bytov pošle správu o odpočte emailom alebo SMSkou.

Cez demo prístup aplikácie si môžete vyskúšať odpočet meračov mobilným telefónom.

 

Propagačné materiály o fungovaní riešenia DOMUS na stiahnutie

DOMUS 1.000.000 PRIESTOROV V SPRÁVE NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE

Prehľad histórie vývoja informačného systému DOMUS pre správu bytových a nebytových priestorov.

 • Komplexný prehľad funkčností
 • Významné funkcionality systému
 • Kontrola spotreby podľa EED

DOMUS SPRÁVA BYTOV

Komplexný prehľad o informačnom softvéri DOMUS pre správu bytových a nebytových priestorov.

 • Prehľad o moduloch systému DOMUS
 • Hlavné a najpoužívanejšie funkcionality systému
 • Čím sa odlišuje od iných systémov pre správu
 • Ako je možné získať DOMUS

DOMUS 11 - najnovšie vylepšenia

Rok 2022/23 je rokom novej verzie s názvom DOMUS 11.

Tá prináša mnoho drobných vylepšení, ale taktiež významné zmeny, ktoré posúvajú softvér DOMUS jednoduchšie a účelnejšie k používateľovi.

edomus - PRÍSTUP K ÚDAJOM O SPRÁVE BYTOV

Mobilná aplikácia eDOMUS, ktorá umožňuje správcom budov zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Z mobilného telefónu môžete:

 • Pristupovať k údajom
 • Pristupovať k priloženým dokumentom
 • Meniť údaje
 • Vytvárať nové údaje

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCU TÝKAJÚCEJ SA DOMU

Finálny výstup generovaný zo všetkých častí systému DOMUS.

Príklad výstupu z modulu DOMUS ukazujúci, že na jeden papier je možné vytlačiť údaje z celého systému - vyúčtovania, revízií, účtovníctva atď. Správcovia predkladajú takéto správy vlastníkom bytov spolu s vyúčtovaním.

VYÚČTOVANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTU

Príklad výstupu ročného vyúčtovania zobrazujúci výpočet nákladov na byt. Mnohé časti podliehajú legislatíve a sú priebežne dopĺňané v rámci sledovania legislatívy.