Pravidlá ochrany súkromia

Aplikácia eDOMUS potrebuje pre svoju prácu a správne fungovanie Vaše povolenia. V rámci aplikácie Vás žiadame o nasledovné povolenia:

Fotoaparát

Povolenie používať fotoaparát nie je povinné. Bez neho, však nemôžete využívať nasledovné funkcie:

  • Skenovanie QR kódov identifikujúcich dom, byt alebo ďalšie zariadenia.
  • Vytváranie a prikladanie fotiek k záznamom v rámci aplikácie. Napríklad stav konštrukčného prvku, fotografia merača pri jeho odpise.

Úložisko

Povolenie prístupu k úložisku je povinné a využíva sa pre nasledovné funkcie:

  • Zapamätanie si prístupových údajov.
  • Sťahovanie dokumentov pre pozretie na zariadení.
  • Priloženie uložených súborov k záznamom v rámci aplikácie. Napríklad priloženie zmluvy, revízie k domu.