eDOMUS - jednoduchý prístup k údajom o správe bytov

eDOMUS - Prístup k údajom o správe bytov kdekoľvek

MOBILNÁ APLIKÁCIA eDOMUS UMOŽŇUJE SPRÁVCOM BUDOV ZVYŠOVAŤ KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

eDOMUS je aplikácia pre mobilné telefóny prepojená so systémom DOMUS pre správu bytov. 

Spoločnosti zaoberajúce sa správou budov tak môžu zefektívniť činnosť svojich pracovníkov v teréne a zvýšiť kvalitu služieb, ktoré poskytujú zákazníkom. Aplikácia umožňuje pristupovať k dátam a meniť údaje v informačnom systéme nielen za obrazovkami počítačov, ale aj cez smartfóny či tablety.

Z mobilného telefónu môžete:

 • Pristupovať k údajom
 • Pristupovať k priloženým dokumentom
 • Meniť údaje
 • Vytvárať nové údaje

PRÍSTUP K ÚDAJOM
Údaje k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek

eDOMUS: Prístup k údajomPríklad využitia:

V dome riešite vlhkosť na chodbe a potrebujete vedieť telefónne číslo na užívateľa bytu, ktorý
pravdepodobne spôsobuje toto zatekanie.

Štandardné riešenie:

Zavoláte do firmy a poprosíte kolegu, nech vám pošle číslo SMSkou a chvíľu počkáte.

Smart riešenie s aplikáciou eDOMUS: 

Cez aplikáciu za pár sekúnd vyberiete konkrétny dom, nájdete vlastníka a vytočíte telefónne číslo.

Ďalšie príklady využitia:

 • Zistíte skutočný stav na bankovom účte
 • Nájdete dodávateľa, ktorý naposledy robil v dome opravu alebo revíziu
 • Overíte stav na konte vlastníka
 • Zistíte, či je na daný dom úver, aká je mesačná výška splátky a jeho zostatok

ZMENA ÚDAJOV
Zmeňte údaje, keď naozaj potrebujete

eDOMUS: Zmena údajovPríklad využitia:

Na schôdzi vám vlastník povie telefónne číslo na seba.

Štandardné riešenie:

Zapíšete si ho do mobilu alebo na papier.
V lepšom prípade ho následne nahodíte do systému, keď prídete do firmy.

Smart riešenie s aplikáciou eDOMUS: 

Vyberiete si v aplikácii dom, nájdete vlastníka a niekoľkými klikmi doplníte telefónne číslo.

Ďalšie príklady využitia:

 • Zadáte do systému novú kontaktnú adresu pre doručovanie
 • Vyplníte stav konštrukčných prvkov 
 • Preberiete opravy na dome
 • Napíšete si nový kontakt na zástupcu vlastníkov

PRÍSTUP K PRILOŽENÝM DOKUMENTOM
Stiahnite si dokumenty bez prístupu k počítaču

eDOMUS: Prístup k priloženým dokumentomPríklad využitia:

Na schôdzi zaznie otázka ohľadne obsahu faktúry hradenej z fondu opráv. Faktúru samozrejme nemáte pri sebe a popis čerpania je príliš krátky.

Štandardné riešenie:

Snažíte sa spomenúť si...

Smart riešenie s aplikáciou eDOMUS: 

Vyberiete si v aplikácii eDOMUS dom, fond opráv, riadok fondu opráv, otvoríte si sken faktúry a viete okamžite reagovať.

Ďalšie príklady využitia:

 • Pozriete si sken zápisnice zo schôdze aj spred 2 rokov
 • Skontrolujete si revíznu správu
 • Zobrazíte energetický certifikát

VYTVÁRANIE NOVÝCH ZÁZNAMOV
Nahlásenie poškodenia? Okamžite

eDOMUS: Vytváranie nových záznamovPríklad využitia:

Technik v dome nájde rozbité vchodové dvere.

Štandardné riešenie:

Zapíšete si stav na papier a vo firme nahodíte nahlášku na opravu.

Smart riešenie s aplikáciou eDOMUS: 

Cez aplikáciu eDOMUS si vyberiete dom, nahlášku a nahodíte novú nahlášku na opravu. Pripojíte fotky, ktoré urobíte mobilným telefónom.

Ďalšie príklady využitia:

 • Urobíte odpočet meračov v byte spolu s fotkami
 • Pridáte fotky k opravám pri preberaní opráv na dome
 • Vyplníte stavy konštrukčných prvkov pri obhliadke