Elektronické hlasovanie už pre 600.000 bytov

01.12.2021

OD 1.7. ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE DOSTUPNÉ V SYSTÉME DOMUS

Od 1. júla je pre vlastníkov bytov spustená možnosť elektronického hlasovania. Tento jednoduchý spôsob je prístupný všetkým vlastníkom, ktorých správcovia spravujú priestory v informačnom systéme DOMUS. Hlasovať môžu všetci vlastníci bytových aj nebytových priestorov cez portál www.poschodoch.sk

Od spustenia tejto možnosti ju využili správcovia spravujúci viac ako 50 000 bytových a nebytových priestorov. Priemerne každý druhý deň sa začína jedno elektronické hlasovanie. A dobrou správou je, že ak správca raz objaví túto možnosť a použije hlasovanie, tak ho využíva opakovane. 

Prečo využiť možnosť elektronického hlasovania?

Elektronické hlasovanie má množstvo výhod. Je oveľa jednoduchšie, prehľadnejšie a možnosť hlasovať má vlastník odkiaľkoľvek pokiaľ má k dispozícii smart zariadenie alebo počítač. Elektronické hlasovanie uľahčuje prácu správcovi a šetrí čas jemu aj majiteľovi bytu.

Písomné hlasovanie prebieha tak, že vlastníci bytov musia ísť k správcovi a u neho hlasovať, prípadne overovatelia musia obehať byty kvôli zberu hlasov. Cez portál www.poschodoch.sk sa hlasuje iba pár klikmi. Hlasovať cez mobil je možné dokonca aj vtedy, ak vlastník nehnuteľnosti v nej nebýva.

Ako elektronické hlasovanie funguje?

Vlastníci môžu svoje hlasovacie právo na písomnom hlasovaní uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie cez portál www.poschodoch.sk. Hlasovať môžu vlastníci používajúci systém DOMUS, ktorí majú podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii alebo elektronickú komunikáciu majú riešenú v zmluve o výkone správy.

Ako to presne prebieha a je hlasovanie bezpečné?

Správca zašle vlastníkovi email obsahujúci webovú adresu hlasovania. Následne mu príde SMS správa, v ktorej sa nachádza jedinečný kód hlasovania vlastníka. Týmto spôsobom je zabezpečené overenie dvoma spôsobmi – cez email a cez telefón.

Po ukončení hlasovania príde potvrdzovací email vlastníkovi s kópiou zodpovednému zamestnancovi za hlasovanie na strane správcu. Mail obsahuje prílohy - hlasovacie listiny za všetky priestory.

Aké sú rozšírené možnosti hlasovania?

Spoločnosť ANASOFT naozaj myslela na všetko. Cez elektronické hlasovanie môže paralelne prebiehať viacero hlasovaní, v jednom hlasovaní je možné podať viac otázok, a systém automaticky vyhadzuje duplicity v emailoch či pri telefónnych číslach. Takže napríklad developerovi, ktorý má 50 bytov nepríde 50 rovnakých mailov ani 50 SMS správ.

Napriek tomu vlastník viacerých priestorov má možnosť hlasovať za každú nehnuteľnosť zvlášť, pokiaľ je na to dôvod. Takisto môže zvoliť možnosť rovnakého zrýchleného hlasovania pre všetky priestory naraz.

Mohlo by vás zaujímať

Viete, že vlastníci bytov môžu hlasovať na schôdzi vlastníkov elektronicky?

Dňa 30. marca 2021 bol schválený vládny návrh zákona 115/2021 Z. z. Vďaka nemu môžu vlastníci svoje hlasovacie právo uplatniť aj prostredníctvom elektronického hlasovania.

Transparentnejšie a efektívnejšie. Zákazníci majú právo na častejšie informovanie o spotrebe tepla a vody

Efektívna spotreba energií nemá byť iba mottom, ale skutočne naplneným cieľom, ktorý uchová zdravé životné prostredie a ušetrí peniaze zákazníkov.

Ročné vyúčtovanie za byty v Handlovej dostanú už len elektronicky

Ročné vyúčtovanie za byt dostali nájomníci z mestských bytov v Handlovej tento rok tradičnou formou posledný raz.