DOMUS novinky október 2022

08.11.2022

Informačný systém DOMUS pre správu bytov a nebytových priestorov a ERP systém FINUS neustále zapracovávajú novinky kvôli aktuálnosti systému. 

Informácie sú určené hlavne pre špecialistov pracujúcich s informačným systémom DOMUS alebo FINUS.

Rozúčtovanie - nové nastavenia

Pribudlo nové nastavenie do číselníka v Ročnom vyúčtovaní v module Rozúčtovanie. Nové nastavenie ovplyvňuje ako sa bude inicializovať obdobie vyúčtovania pri vytváraní nového obdobia.

Ak je nastavenie zvolené, inicializuje sa vytvorené obdobie vyúčtovania len objektom, ktoré majú v predchádzajúcom období vyúčtovania položky vyúčtovania v nákladoch objektov.

Ak nie je nastavenie zvolené, tak sa inicializuje aj tým objektom, ktoré končia pred vytvorením nového obdobia vyúčtovania.

Vyššie uvedené pravidlo platí len pri vytváranie obdobia vyúčtovania ručne, t.j. F4 alebo F5, nie procesom. 

CRM – Obchodné príležitosti

V CRM v riadkoch obchodnej príležitosti je upravený výpočet poľa Marža: (predajná cena – nákupná cena) / predajná cena x 100.

Doplnené pole „Dodatočné náklady“ či už ako priamo zadané % alebo cez tlačidlo „Prirážky“, kde sa dá zadefinovať zoznam položiek s príslušným % (obr. dole).

Pasporty – certifikácia budov

Zapracovala sa možnosť pomocou jednoduchého formuláru objednať certifikát ocenenia budov.

V evidencii Pasportov v časti Objekty pribudlo tlačidlo "Objednať certifikát ocenenia budovy".

Po vyplnení všetkých polí formulára sa odošle mail so záväznou objednávkou pre Certifikačnú spoločnosť UCB. Takto odoslaná objednávka je záväzná objednávka na vypracovanie certifikátu (obr. dole).

Analýza - plusfunkčnosť C18 Import faktúr za teplo od TEHO

Do procesu C18 Import faktúr za teplo od TEHO je doplnený parameter "Vkladať aj riadky s nulovou hodnotou" (obr. vpravo).

Pokiaľ je parameter označený, tak sa nenaimportujú riadky analýz, ktoré majú nulovú hodnotu. Ak by bol každý riadok faktúry s nulovou hodnotou, tak sa nenaimportuje celá faktúra.